Aktualno, Nekategorizirano

Poziv na edukaciju o društveno korisnom učenju u okviru projekta DOBRO za udruge Brodsko-posavske županije

Logo-DOBRO-RGBPozivamo pojedince koji su zaposlenici ili članovi organizacija civilnog društva s područja Grada Zagreba i Brodsko-posavske županije, a koje se bave ranom intervencijom u djetinjstvu i brigom za djecu rane dobi, na edukaciju o društveno korisnom učenju, metodi koja je pokazala izniman uspjeh u svijetu, stoji u pozivu Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID).

Edukacija je namijenjena svim nastavnicima partnerskih fakulteta i organizacijama civilnog društva koje se zanimaju za poboljšanje suradnje s fakultetima i za otkrivanje mogućnosti institucionalizacije angažiranja studenata u rješavanju konkretnih društvenih problema i zadovoljavanju konkretnih društvenih potreba.

Cilj edukacije:
doprinijeti osnaživanju stručnih, analitičkih i zagovaračkih kapaciteta organizacija civilnog društva u području skrbi za djecu s razvojnim rizicima i teškoćama i njihove obitelji

Voditeljica edukacije:
Nives Mikelić Preradović, dr.sc.

Vrijeme održavanja edukacije:
Slavonski Brod: 16.5.2018. (srijeda), od 10 do 16 sati u prostorima Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti dislociranog studija u Slavonskom Brodu (Gundulićeva 20, Slavonski Brod)

Više informacija i prijava nalazi se ovdje

 

Edukacija se provodi u okviru projekta „Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja u Gradu Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji – DOBRO“ koji sufinanciraju Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Nositelj projekta je Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID), a partneri su Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Osijeku.