EHO, Nekategorizirano

Zahvaljujući EU projektu općina Svetvinčenat osnovala Vijeće za kulturu kao model sudioničkog upravljanja lokalnim umjetničkim programima

Potkraj 2018. godine započela je provedba projekta „Nevidljiva Savičenta – prevođenje tradicije u suvremenu kulturu“, sinergijski projekt lokalne samouprave i organizacija civilnog društva koji ostvaruje društvenu promjenu razvojem novog modela sudioničkog upravljanja u kulturi usmjerenog prema održivom kulturnom razvoju Općine Svetvinčenat.

Nevidljiva Savičenta objedinjuje prakse, inicijative i pojedince koji suvremenim umjetničkim postupcima povezuju materijalnu i nematerijalnu (lokalnu) kulturnu baštinu s izazovima današnjice. Nastao u suradnji lokalne samouprave (Općina Svetvinčenat) i organizacija civilnog društva koje profesionalno djeluju u području suvremenih umjetničkih praksi (Šikuti Machine, Apoteka), plesnih i izvedbenih umjetnosti (Mediteranski plesni centar / ZPA), te izvode uprizorenja povijesnih događanja (Povijesna udruga Kaštel), ovaj dvogodišnji projekt dodatno obogaćuje kulturni kontekst Savičente i uključuje lokalnu zajednicu u dijalog. Projekt proizlazi iz otvorenosti i spremnosti svih partnera na suradnju, povezuje ih u nove odnose te njeguje uzajamno povjerenje nužno za dugoročno planiranje kulturnih programa prema potrebama lokalne zajednice.

Jedan od ciljeva projekta, pored osposobljavanja svih sudionika za vrednovanje kulturnog dobra i planiranje lokalnih kulturnih programa i unaprjeđivanja kulturnog programa u općini Svetvinčenat suvremenim umjetničkim sadržajima je i formiranje Vijeće za kulturu općine Svetvinčenat.

Vijeće za kulturu Općine Svetvinčenat osnovano je na temelju Odluke o osnivanju vijeća za kulturu Općine Svetvinčenat,a koju su vijećnici Općine Svetvinčenat jednoglasno donijeli na posljednjoj prošlogodišnjoj sjednici koja se održala 20.12.2019.

Prošli mjesec, 24. siječnja 2020 godine, imenovanjem članova Vijeća za kulturu osnovano je Vijeće za kulturu Općine Svetvinčenat iz projekta „Nevidljiva Savičenta – prevođenje tradicije u suvremenu kulturu“, na mandatno razdoblje od dvije godine. Neki od najznačajnijih ciljeva osnovanog Vijeća za kulturu jesu donošenje smjernica kulturnog razvoja općine i usvajanje plana kulturnog programa općine. Vijeće za kulturu Općine Svetvinčenat osnovano je radno tijelo Općinskog vijeća za pojedina područja umjetničkog i kulturnog stvaralaštva radi proučavanja i razmatranja kulturnih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, sudjelovanja u davanju mišljenja i prijedloga prilikom utvrđivanja kulturnih politika i mjera za njeno provođenje i predlaganja Programa javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Svetvinčenat.

Pored navedenog, Vijeće za kulturu pružat će stručnu pomoć Načelniku, Vijeću i tijelima Vijeća na zahtjev Jedinstvenog upravnog odjela i sudjelovati u evaluaciji Programa javnih potreba u kulturi Općine Svetvinčenat.

Vijeće za Kulturu Općine Svetvinčenat sastoji se od šest članova:
1.Predsjednik vijeća za kulturu Općine Svetvinčenat i član Šikuti Machinae– Mario Benčić
2. Potpredsjednica vijeća za kulturu Općine Svetvinčenat i član Općine Svetvinčenat– Marina Benčić
3. Član vijeća ispred Općine Svetvinčenat – Dean Perković
4. Član vijeća ispred Povijesne udruge Kaštel – Bruno Macan
5. Član vijeća ispred Zagrebačkog Plesnog Ansambl – Petra Glad Mažar – zamjenica člana Nina Križan
6. Član vijeća ispred udruge Avanti! Centar Avangardi – Maša Milovac – zamjenici člana Jan Pavlović, Tihomir Milovac

Projekt Nevidljiva Savičenta, sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, provodi Općina Svetvinčenat u partnerstvu s udrugama civilnog društva: Šikuti Machine, Apoteka — Prostor za suvremenu umjetnost, Mediteranski plesni centar (ZPA) i Povijesna udruga Kaštel. Ovaj sinergijski projekt lokalne samouprave i organizacija civilnog društva cilja ostvariti društvenu promjenu razvojem novog modela sudioničkog upravljanja u kulturi usmjerenog prema održivom kulturnom razvoju Općine Svetvinčenat. Pozivajući se na koncept “prevođenje tradicije u suvremenu kulturu” partneri osmišljavaju i provode umjetničke programe koji oplemenjuju i obogaćuju postojeće kulturne sadržaje.