Nekategorizirano, Stajališta

Zelena akcija: uključimo se u javnu raspravu, spriječimo devastaciju Medvednice

Foto: Park prirode Medvednica
Foto: Park prirode Medvednica

Zelena akcija (ZA) pozvala je u četvrtak Zagrepčane da se uključe u javnu raspravu kojom se odlučuje o utjecaju Urbanističkog plana na okoliš Medvednice, a koji, kako navode, predviđa gradnju novoga umjetnog jezera, osam puta većeg volumena od postojećeg, osamdesetak novih parkirnih mjesta te dogradnju polivalentne dvorane za visinske pripreme sportaša.

“Lokacija koja je planirana za izgradnju parkirališta je neposredno uz rub zaštićenog rezervata šumske vegetacije. Predviđena je gradnja parkirališta sa 75 mjesta za osobne automobile i tri mjesta za autobuse ili kamione. Zahvat je u direktnoj suprotnosti s prostornim planom Parka prirode Medvednica”, priopćili su iz Zelene akcije.

Navode kako rasprava za Urbanističke planove uređenja državnog značaja “Vršna zona” i “Skijaški kompleks”, kao i za strateške procjene utjecaja na okoliš ovih urbanističkih planova, traje do ponedjeljka 4. travnja 2017.

“Planovi, između ostaloga, predviđaju prekomjernu izgradnju u nizu elemenata, a kumulativni efekt zahvata ukazuje na prevelik utjecaj na okoliš. Novo umjetno jezero, s gotovo osam puta većim volumenom od postojećeg, koje će s pratećom opremom zauzimati površinu od 86 000 m2, dovest će do gubitka šumskih staništa i u suprotnosti je s prostornim planom višeg reda. Vršnoj zoni Medvednice prijeti devastacija i ZA poziva građane da se usprotive”, smatraju iz Zelene akcije.

U priopćenju se dodaje kako je uz hotel Tomislavov dom predviđena dogradnja u vidu polivalentne dvorane za visinske pripreme sportaša čija tlocrtna površina smije biti čak 150 posto veća od tlocrtne površine hotela. Iz udruge su poručili da će iskapanje za potrebe gradnje, osim gubitka šumskog staništa, negativno utjecati na stabilnost padine, a može inicirati i klizanja zemljišta.

ZA smatra da je Strateška procjena utjecaja na okoliš više pozornosti trebala posvetiti utjecaju na biološku raznolikost, zaštićena područja i ekološku mrežu te odrediti konkretne mjere u cilju zaštite i očuvanja biološke raznolikosti, zaštićenih područja i ekološke mreže, a ne opravdavati planirane intervencije u prostoru.

Do kraja javne rasprave građani se mogu uključiti i usprotiviti prekomjernoj gradnji na ovom najatraktivnijem području Medvednice, kažu iz ZA.

Više informacija o slanju komentara dostupno ovdje.