Hrvatska, Nekategorizirano

U Eko centru Zlatna Greda kod Osijeka obilježeno 25 godina EU LIFE programa

Foto: TZ Osječko-baranjska
Foto: TZ Osječko-baranjska

U Eko centru Zlatna Greda kod Osijeka u nedjelju je obilježena 25-godišnjica EU LIFE programa, u sklopu kojega se odvija i projekt DRAVA LIFE, za obnovu i renaturaciju rijeke Drave, koji je jedan je od najvećih LIFE projekta u Hrvatskoj, prenosi Hina.

Cilj petogodišnjeg projekta “DRAVA LIFE – integrirano upravljanje rijekom” jest, kako je priopćeno, obnoviti riječne karakteristike i degradirane ekosustave rijeke Drave. Tijekom projekta partneri će obnoviti i stvoriti tisuću metara riječnih obala, 13 hektara novih riječnih zona sa šljunčanim, pješčanim i zemljanim obalama i 14,5 kilometara rukavaca te unaprijediti 300 hektara šuma u poplavnim područjima,

„LIFE program i projekti koje financira iznimno su važni za očuvanje i poboljšanje stanja naše prirode koja se suočava s brojnim pritiscima. Naš projekt prvi je projekt obnove rijeka i njihove renaturacije u Hrvatskoj i kao takav predstavlja značajan korak naprijed u upravljanju naših rijeka na održiv način. Po prvi put se dešava konkretna međusektorska suradnja Hrvatskih voda, inženjera i stručnjaka te nevladinih organizacija i sigurni smo da će se pokazati kao uspješna i primjer za ubuduće“, rekao je Jasmin Sadiković, koordinator projekta DRAVA LIFE iz Zelenog Osijeka.

Uz 200-njak građana, obilježavanju su prisustvovali i predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Hrvatskih voda, Turističke zajednice Grada Osijeka, župan Osječko-baranjske županije te partneri projekta Drava LIFE.

Foto: TZ Osječko-baranjska
Foto: TZ Osječko-baranjska

“Kroz edukativne radionice najmlađima smo željeli približiti rijeke, šume i razne životinje koje u tim ekosustavima žive te im pokazali zašto su važni za život ljudi. Djeca su mogla više naučiti o bregunicama i malim čigrama, ambasadorima rijeke Drave i indikatorima prirodnih i očuvanih rijeka te naučili na koji način mogu pomoći njihovom očuvanju. Kako bi se i drugi građani mogli upoznati s tim vrstama i načinom za njihovo očuvanje u sklopu DRAVA LIFE projekta u Koprivničko-križevačkoj županiji postavit ćemo sedam informativnih ploča duž Drave koje će sve posjetitelje Drave informirati o važnosti ovih, ali i drugih ptica”, rekla je Branka Španiček iz Udruge WWF Adrija.

LIFE program i Direktiva o staništima usvojeni su 21. svibnja 1992. godine, a Hrvatska se pridružila 1995. Oni su uspješno pridonijeli očuvanju jedinstvene europske prirodne baštine.

Direktiva o staništima zaslužna je za stvaranje najveće mreže zaštićenih područja na svijetu – Natura 2000 – te je zajedno s Direktivom o pticama i LIFE programom jedna od najvećih europskih dostignuća za zaštitu prirode, okoliša i borbu protiv klimatskih promjena.

Kako bi obilježila ovaj značajan datum za europsku prirodu, Europska komisija, Europski parlament, Vijeće i Odbor regija ove godine su na posebnom događaju proglasili 21. svibanj kao “Europski dan Nature 2000”.