Nekategorizirano, Stajališta

Ženska mreža: Pitanje pobačaja nije pitanje svjetonazora, nego prava žene

zenama-je-dosta– Pitanje pobačaja nije pitanje svjetonazora, već je to pravo žene na adekvatnu zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja, poručili su u ponedjeljak iz Ženske mreže Hrvatske, osuđujući izjavu ministra zdravstva Milana Kujundžića da će u pripremu novoga Zakona o pobačaju biti uključena i Katolička crkva, prenosi Hina.

Napominjući da ni nakon dva tjedna iz Ministarstva zdravstva nisu dobili odgovor na njihov upit u kojoj je fazi donošenje prijedloga zakona, je li imenovana radna skupina te jesu li i na koji način u proces pripreme uključene ženske organizacije, iz Ženske mreže priopćenjem su reagirali na današnju Kujundžićevu izjavu da će u pripremu zakona biti uključeni svi, pa i Katolička crkva. Ministar je naglasio kako se novim zakonom želi zaštititi začeto dijete i majku kako bi se majke što manje odlučivale na pobačaj, ali bez zabrane pobačaja.

U Ženskoj mreži i Platformi za ženska reproduktivna prava podsjećaju ministra, Vladu i hrvatsku javnost da je ova ministrova najava, kako kažu, suprotna aktualnim preporukama UN-ova Odbora za praćenje provedbe Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW). U njima, ističu, jasno stoji da država mora poduzeti mjere, uključujući i one zakonodavne kako bi spriječila nazadovanje u području pristupa žena spolnom i reproduktivnom zdravlju, pristupa slobodnom pobačaju i kontracepcijskim sredstvima kao i spolnom odgoju.

Isto tako, dodaju, država je obvezna prema Konvenciji spriječiti da sociokulturni stavovi, uključujući i one vjerskog podrijetla budu prepreka potpunom ostvarivanju prava žena.

U radnoj skupini nema mjesta za Crkvu koja se otvoreno zalaže protiv prava na pobačaj

Naglašavaju kako radna skupina za izradu nacrta prijedloga zakona treba biti sastavljena od stručnjakinja i stručnjaka iz tog te iz područja zaštite ljudskih prava žena, a u njoj “ne smije biti mjesta za instituciju koja ne samo da nema stručnosti, već se i otvoreno zalaže protiv prava na pobačaj”.

“Ova najava nedvojbeno ukazuje na krivi smjer i opasnost od smanjenja postojećih reproduktivnih prava. Ministar Kujundžić je također naveo da je cilj rasprave ‘da se zaštiti majka i da se ponude modeli zaštite da se ne odluči na pobačaj’. Podsjećamo ministra da je to samostalna i slobodna odluka žene i da nitko, pa ni obitelj ni crkva ne smiju u tome biti iznad žene i njezine slobode i prava”, ističu u Ženskoj mreži i Platformi za ženska reproduktivna prava.