Hrvatska

Hrvatska Nekategorizirano

Umiruća Hrvatska

Državni zavod za statistiku objavio je kako je u 2015. godini zabilježen pad broja rođene djece u odnosu na prethodnu godinu, i to za 5.2 posto.