Mjesec: rujan 2022.

Aktivizam Nekategorizirano

Konferencija „Nova perspektiva za beskućništvo“ u Osijeku

Na Konferenciji „Nova perspektiva za beskućništvo“ koja će se održati 6. listopada u Dvorani Vikarijata u Osijeku bit će iznijeti glavni nalazi znanstvenih istraživanja te će se  prezentirati glavne smjernice koje bi trebale doprinijeti boljoj perspektivi ne samo za beskućnike nego i za sve dionike koji skrbe ili doprinose u skrbi o beskućnicima i osobama u riziku od beskućništva.