Aktualno, Nekategorizirano

B.a.B.e. u okviru EU projekta VIVIEN pozivaju na radionicu o nasilju nad ženama i obiteljskom nasilju

Udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. organizira Radionicu o nasilju prema ženama i obiteljskom nasilju u Republici Hrvatskoj u sklopu projekta „VIVIEN – Obrazovna mreža za žrtve nasilja. Obrazovni projekt za unaprjeđenje sustava podrške ženama žrtvama nasilja“.

Ova radionica je osmišljena da bi se senzibiliziralo širu javnost o pojmu, vrstama i psihološkim aspektima nasilja prema ženama i obiteljskog nasilja te implementaciji Istanbulske konvencije u pravni sustav Republike Hrvatske. Trening će se sastojati od teorijskog i praktičnog dijela, a vodit će ga Anja Mihajlović, zagovarateljica javnih politika, zakonodavnih procedura i provedbenih mjera u području promicanja i zaštite ljudskih prava Udruge B.a.B.e – navodi udruga u pozivu.

Uzevši u obzir da smo se kao društvo opredijelili obračunati i stati na kraj nasilju nad ženama i obiteljskom nasilju te ženama žrtvama nasilja pružiti široku socijalnu podršku, pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže dana 19. siječnja 2021., od 10 – 13 sati, putem platforme ZOOM – poručuju u pozivu.
Potvrde sudjelovanja treba slati na email: anja.mihajlovic@babe.hr ili na broj telefona: 01 4663 666.

…………………………………………………………..

VIVIEN –Obrazovna mreža za žrtve nasilja: Obrazovni projekt za unaprjeđenje sustava podrške ženama žrtvama nasilja, ima za cilj doprinijeti sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama (VAW), s posebnim naglaskom na žene s invaliditetom.

VIVIEN je europski projekt u trajanju od dvije godine, započet 01.11.2018.godine, financiran sredstvima Europske unije kroz program za pravo, jednakost i građanstvo, a koordinira ga Giolli Cooperativa, Italija. Projektne aktivnosti provode se u 4 europske zemlje: Italiji, Finskoj, Bugarskoj i Hrvatskoj, prikupljajući dobre prakse i inovativne modele iz svih država članica. Projektom se adresiraju trenutni izazovi i potrebe za civilnim doprinosom vladinim naporima da se suzbije nasilje nad ženama uzimajući u obzir specifičnu ranjivost i potrebe žena s invaliditetom.