Hrvatska, Nekategorizirano

Tribina: Konzervativne struje manipuliraju Istanbulskom konvencijom

Na slici Ines Bojić. foto Hina/ Tomislav Pavlek/tp
Na slici Ines Bojić. foto Hina/ Tomislav Pavlek/tp

– “Informiraj se, budi emancipiran/a: Što je zaista Istanbulska konvencija?” naziv je tribine u organizaciji udruga za prava žena B.a.B.e. i fAKTIV, s koje je u ponedjeljak poručeno da konzervativne struje manipuliraju sadržajem Konvencije, dok javnost biva uskraćena za njezinu stvarnu svrhu – sprječavanje i borba protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Ususret Noćnom maršu za Dan žena, 8. ožujka na tribini je tematizirana Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, koja je predmetom brojnih društvenih prijepora posljednju godinu dana, priopćio je feministički kolektiv fAKTIV.

“Dok konzervativne i klerikalne struje manipuliraju sadržajem Konvencije, zastrašujući građane i građanke nepostojećim terminom ‘rodne ideologije’, javnost biva uskraćena za stvarnu svrhu i namjenu ovog dokumenta”, istaknuto je na tribini.

Naglašeno je kako je Istanbulska konvencija pravno obvezujući međunarodni instrument kojim se kriminaliziraju djela kao što su tjelesno, psihičko i seksualno nasilje te seksualno uznemiravanje, prisilni brakovi, sakaćenje ženskih spolnih organa, prisilni pobačaji, a koji treba štititi žene od svih oblika nasilja, sprječavati progon žena i generalno doprinositi uklanjanju nasilja prema ženama i nasilja u obitelj.

Na tribini je ratifikacija Istanbulske konvencije označena kao nužnost, s obzirom da se danas, rečeno je, zbog prekršajnog kažnjavanja obiteljskog nasilja nerijetko kažnjavaju i žrtva i počinitelj , prekršajna kazna često je novčana, a propisane kazne su preniske – minimalna kazna za silovanje je jedna godina, a za spolni odnošaj bez pristanka šest mjeseci.

Upozoreno je kako Hrvatska nema nacionalnu politiku koja bi se bavila svim oblicima nasilja prema ženama, već samo za nasilje u obitelji. “Nasilje prema ženama, odnosno nasilje u obitelji je višeslojan problem. Europska konvencija o ljudskim pravima je kao ustav, a Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji je njezina razrada. Istanbulska konvencija stvara svijest društva o nasilju prema ženama”, istaknula je odvjetnica Ines Bojić ispred udruge B.a.B.e.