Hrvatska, Inicijative, Nekategorizirano

Donesena Odluka o financiranju u okviru otvorenog (privremenog) poziva „Čitanjem do uključivog društva“

Ministarstvo kulture i medija, Posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.- 2020., nakon provedenog natječajnog postupka i odabira projekata, donijelo je 27. kolovoza 2021. godine Odluku o financiranju 12 projektnih prijedloga u okviru otvorenog (privremenog) poziv na dostavu projektnih prijedloga „Čitanjem do uključivog društva“ (UP.02.1.1.15) – skupina aktivnosti A.

Dodijeljenim bespovratnim sredstvima financirat će se nabava i opremanje bibliobusa, priprema i provedba aktivnosti poticanja čitanja za pripadnike ranjivih skupina te aktivnosti podizanja javne svijesti o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju. Poziv „Čitanjem do uključivog društva“ usmjeren je na povećanje socijalne uključenosti pripadnika ciljanih skupina kroz razvoj čitalačke pismenosti. Ovim se pozivom ujedno dodatno doprinosi promociji i afirmaciji čitanja te razvoju čitalačke kulture u godini koju je Vlada Republike Hrvatske proglasila Godinom čitanja u Hrvatskoj.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava koji se dodjeljuje projektnim prijedlozima u skupini aktivnosti A ovoga Poziva iznosi 35.000.000,00 HRK. Od toga je 85 % osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda, dok obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15 % osigurava Ministarstvo kulture i medija iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Poziv se provodi u okviru prioritetne osi 2 – „Socijalno uključivanje“, specifičnog cilja 9.i.1 „Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina i borba protiv svih oblika diskriminacije“. Odluka o financiranju nalazi se ovdje.

Posredničko tijelo razine 2 u ovom Pozivu za dostavu projektnih prijedloga je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva (NZRCD).