Aktivizam, Nekategorizirano

EGSO otvorio poziv za Nagradu za civilno društvo 2022., teme su: mladi i Ukrajina

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) počeo je primati prijave za Nagradu za civilno društvo 2022. kojom će se nagraditi inovativni i kreativni projekti i inicijative u dvije kategorije: osnaživanje mladih i pomaganje ukrajinskim civilima pogođenima strašnim događajima u toj ratom zahvaćenoj zemlji.

Stvaranje bolje budućnosti za mlade i pomaganje žrtvama rata u Ukrajini dvije su teme ovogodišnje Nagrade EGSO-a za civilno društvo.

Izabrat će se najviše šest dobitnika – tri po kategoriji – koji će dobiti nagrade u ukupnoj vrijednosti od 60 000 eura. Svečanost dodjele nagrada održat će se 14. i 15. prosinca 2022. u Bruxellesu, tijekom plenarnog zasjedanja EGSO-a.

Rok za prijavu je 31. srpnja 2022. u 10:00 sati (po briselskom vremenu).

Projekti mogu biti dovršeni ili još u tijeku. Planirani projekti čija provedba nije počela do 31. srpnja 2022. neće se uzimati u obzir.

Nagrada je dostupna svim organizacijama civilnog društva, pojedincima i privatnim poduzećima koja provode neprofitne inicijative. Organizacije i poduzeća moraju biti službeno registrirani u EU-u, dok pojedinačni podnositelji zahtjeva moraju biti građani EU-a ili državljani trećih zemalja koji borave u EU-u.

Sve inicijative i projekti moraju se provoditi u EU-u, osim projekata iz 2. kategorije (Europsko civilno društvo za Ukrajinu) koji se mogu provoditi i u Ukrajini.

Cjelokupan popis uvjeta i internetski obrazac za prijavu dostupni su na našoj internetskoj stranici.

Svojom prestižnom Nagradom za civilno društvo EGSO želi podići svijest o iznimnom doprinosu civilnog društva stvaranju europskog identiteta i građanstva te promicanju zajedničkih vrijednosti koje jačaju europsku integraciju.

Nagrada, koja se ove godine dodjeljuje 13. put, svake je godine usmjerena na drugu temu koja je u datom trenutku posebno važna za EU.

1. KATEGORIJA: MLADI SU NAŠA BUDUĆNOST, ALI I SADAŠNJOST

Tema 1. kategorije jest osnaživanje mladih.

U Europskoj godini mladih EGSO želi istaknuti golemu važnost smislenog sudjelovanja mladih i organizacija mladih u postupcima donošenja odluka, čime će se osigurati stabilnost i otpornost europskih demokracija.

Dodjelom nagrade ovoj kategoriji EGSO želi istaknuti doprinos koji mladi mogu dati oblikovanju budućnosti Europe, kao i hitnu potrebu da im se pruži prilika da postanu aktivni građani i akteri pozitivnih promjena u gospodarstvu i društvu. To je sada još i važnije jer su mladi nerazmjerno pogođeni gospodarskim i društvenim posljedicama bolesti COVID-19.

EGSO će stoga odabrati pobjednike među projektima čiji je cilj stvaranje bolje budućnosti s mladima i za mlade u Europi. Projekti bi se trebali baviti posebnim potrebama mladih Europljana i Europljanki i doprinositi njihovu osnaživanju i sudjelovanju u gospodarskom i društvenom životu.

Da bi bili prihvatljivi, prijavljeni projekti moraju obuhvaćati barem jedno od sljedećih područja: zapošljavanje i pristup tržištu rada, uključujući poduzetništvo; obrazovanje i osposobljavanje; zdravlje i dobrobit, posebno u kontekstu posljedica pandemije bolesti COVID-19; sudjelovanje u političkim procesima, među ostalim i u pitanjima poput klimatskih promjena i novih tehnologija; osnaživanje ranjivih skupina; i jačanje kapaciteta mladih širitelja ideja.

2. KATEGORIJA: ZAJEDNO ZA UKRAJINU

Tema 2. kategorije jest potpora europskog civilnog društva Ukrajini. Nagradom će se odati priznanje učinkovitim, inovativnim i kreativnim inicijativama čiji je cilj pomoći civilima koji pate zbog rata.

Jedan je od aktualnih prioriteta EGSO-a zaštita stanovništva u Ukrajini. EGSO ustraje u tome da se svim izbjeglicama mora pružiti odgovarajuća i pravodobna zaštita. Organizirano civilno društvo već je pokazalo da je njegova uloga u tom kontekstu ključna. Ono se u mnogim zemljama mobiliziralo preko noći i surađuje s vlastima kako bi pomagalo ljudima u Ukrajini i onima koji su iz Ukrajine pobjegli u druge zemlje.

EGSO izražava duboko žaljenje zbog svih žrtava agresije, uništenja ukrajinskih gradova i infrastrukture te neprocjenjive ljudske patnje i štete nanesene okolišu, odajući ovom nagradom ujedno počast svima koji svakodnevno na terenu pružaju humanitarnu pomoć ukrajinskom narodu i koji pomažu izbjeglicama po dolasku i tijekom njihove integracije u europsko društvo.

Projekti koji ispunjavaju uvjete za nagradu mogu obuhvaćati širok raspon tema, kao što su pružanje humanitarne pomoći, utočišta ili hitne pomoći; pružanje socijalne, psihološke ili administrativne potpore; pomaganje ukrajinskim izbjeglicama da se integriraju u zemlje domaćine, primjerice organiziranjem poduke jezika ili pomoći u pronalasku zaposlenja; pomaganje ranjivim osobama ili pak borba protiv dezinformacija o ratu u Ukrajini.

Detaljniji (no ne i konačan) popis mogućih tema projekata za obje kategorije dostupan je na posebnoj internetskoj stranici EGSO-a.

PRETHODNA IZDANJA NAGRADE ZA CIVILNO DRUŠTVO

Nagradom su 2021. nagrađeni projekti u području klime kojima se promiče pravedna tranzicija. EGSO je 2020. umjesto Nagrade za civilno društvo dodijelio jednokratnu Nagradu za građansku solidarnost posvećenu borbi protiv pandemije bolesti COVID-19. Druge teme u prošlosti bile su rodna ravnopravnost i osnaživanje žena, europski identiteti i kulturna baština te migracije.

Pozivamo vas da potaknete organizacije civilnog društva u svojoj zemlji da se prijave za EGSO-ovu Nagradu za civilno društvo 2022. i na taj način pomognete dragocjenim projektima da osvoje priznanje.

Izvor: eesc.europa.eu