Aktualno, Nekategorizirano

Konferencija: „Organizacije civilnog društva tijekom i nakon COVID-19: kakva nas budućnost čeka?“

Organizacije civilnog društva tijekom i nakon COVID-19: današnji izazovi i kakva nas budućnost čeka?, hibridna konferencija koju organizira Europski gospodarski i socijalni odbor održat će se u petak, 12. ožujka 2021., s početkom u 9,30 sati.

Tijekom skupa će biti predstavljena studija “Odgovor organizacija civilnog društva na pandemiju COVID-19 i posljedične restriktivne mjere usvojene u Europi” te su predviđene tematske rasprave s relevantnim govornicima i predstavnicima civilnog društva.

Studija  EGSO-a rasvjetljava aktivnosti organizacija civilnog društva (OCD) u pružanju pomoći lokalnim zajednicama i ranjivim skupinama u nošenju s posljedicama pandemije. Kvantitativni i kvalitativni podaci o njihovim aktivnostima predstavljeni su kroz studije slučaja, a dan je i pregled izazova s ​​kojima se suočava civilno društvo kao rezultat pandemije.

Rasprave će se usredotočiti na:
⦁ učinak pandemije na ranjive skupine ljudi;
⦁ kako su OCD-i pomogli ranjivim skupinama;
⦁ inicijative koje su poduzeli OCD-i kako bi ispitali na koji su se način ranjive skupine nosile s krizom;
⦁ načini na koje će OCD-i pridonijeti obnovi i održivim zajednicama u vrijeme nakon COVID-19.

Događaj je usmjeren na:
⦁ podršku organizacijama civilnog društva u redizajniranju vlastitih struktura kako bi postale održivije;
⦁ pomaganje OCD-ima da se uključe u izradu i provedbu Plana oporavka za Europu;
⦁ uključivanje u šire rasprave o Konferenciji o budućnosti Europe i o Socijalnom samitu koji će se u svibnju 2021. održati u Portu , za vrijeme portugalskog predsjedanja.

Skup možete pratiti preko webstreaminga na sljedećoj poveznici:  https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/civil-society-organisations-during-and-after-covid-19-what-challenges-and-what-future/webstream

Program konferencije: https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/civil-society-organisations-during-and-after-covid-19-what-challenges-and-what-future/programme