Nekategorizirano, Stajališta

Franak: Sud EU zaključio da jedna konverzija nije prepreka za obeštećenje

Udruga Franak u četvrtak je izvijestila daje Sud EU donio presudu u španjolskom predmetu koja ima neprocjenjivu vrijednost za sve potrošače koji su u Hrvatskoj konvertirali švicarski franak u euro, prenosi Hina.

Očekuju da će Sud EU jednako stajalište zauzeti i u hrvatskom predmetu, a to je da potrošači s konverzijama imaju pravo na obeštećenje.

“Nije moguće da nakon čitavog niza sličnih presuda sud promijeni svoje stavove”, ističu u priopćenju.

“Dugo smo očekivali presudu Suda EU po španjolskom predmetu C-268/19, kojom je Sud EU trebao odgovoriti na pitanje ima li potrošač koji je konvertirao ugovornu odredbu pravo utvrđivati ništetnost te odredbe, ako u trenutku konverzije nije znao da će ta ugovorna odredba koja se konvertira odnosno mijenja kasnije biti utvrđena ništetnom.

Identično je to konverziji u slučaju franak u Hrvatskoj, gdje su potrošači konvertirali CHF u euro prije nego što je bila utvrđena ništetnost valutne klauzule CHF.

Dapače, zakon je donesen upravo 2015. nakon što je već i revizijski na Vrhovnom sudu utvrđeno kolektivno da valutna klauzula CHF nije ništetna”, kažu u udruzi Franak.

Dodaju da tada nije bilo baš nikakvih naznaka da bi se sve to moglo kasnije promijeniti, da će Ustavni sud vratiti postupak na Vrhovni sud i da će se “u potpunosti promijeniti prvobitna loša odluka visokih sudova”.