Nekategorizirano, Rad udruga, Stajališta

Udruga Franak: Zadarska presuda potvrđuje da konverzija ne ukida pravo na obeštećenje

foto HINA /Zvonimir KUHTIĆ
foto HINA /Zvonimir KUHTIĆ

Udruga Franak u srijedu je priopćila kako presuda Županijskog suda u Zadru prema kojoj banka mora vratiti dužniku preplaćene kamate po kreditu u švicarskom franku i to nakon što je konvertirao kredit u euro, potvrđuje da konverzijom nije ukinuto pravo na obeštećenje.

U priopćenju se navodi kako je na Županijskom sudu u Zadru potvrđena presuda Općinskoga suda u Zadru na temelju koje banka mora vratiti dužniku tužitelju preplaćene kamate po CHF kreditu, i to nakon što je tužitelj konvertirao taj kredit u euro na temelju “zakona o konverziji”.

Osim spomenute presude, tvrde u Udruzi Franak, zadnjih mjeseci doneseno je još pet rješenja Županijskoga suda u Zagrebu te jedno rješenje Županijskoga suda u Rijeci, kojima se utvrđuje da se mora ponoviti postupak na prvome stupnju radi utvrđenja visine obeštećenja za potrošače koji su također konvertirali CHF kredite.

Navodi se da u svim tim presudama i rješenjima uz ostalo stoji da konverzijom nisu sanirani razlozi za ništetnost ugovorene odredbe o promjenjivoj kamatnoj stopi kao i da prema Zakonu o obveznim odnosima, ništetan ugovor ili njegov dio ne postaje valjan onda kada uzrok ništetnosti naknadno nestane.

Tužitelji, isto tako, bez obzira na aneks, imaju interes utvrđivati ništetnost ugovornih odredaba iz osnovnog ugovora, kaže se u priopćenju.

“Možemo već sada izjaviti da imamo zavidan broj sudskih odluka županijskih sudova kojima se nedvojbeno utvrđuje da dužnici koji su konvertirali svoje CHF kredite imaju pravo zahtijevati proglašenje ništetnosti ugovora odnosno pojedinih ugovornih odredaba, i da konverzija CHF kredita nije zapreka da sudovi utvrde ništetnost ugovora ili njegovih dijelova nakon što su pojedine odredbe koje su utvrđene ništetnima konvalidirane”, zaključuje se u priopćenju.

Dodaje se da će konačnu odluku donijeti Vrhovni sud.