Nekategorizirano, Stajališta

Inicijativa Saveza SUMSI: Tijekom obnove Zagreba treba osigurati pristupačnost građevina i osobama s invaliditetom

Republika Hrvatske po ustavu je definirana kao socijalna država, a jedno od relevantnih obilježja socijalne države mora biti i jednakost svih građana. To znači neoborivo pravo osoba s invaliditetom na poštivanje njihovog urođenog dostojanstva, puno i učinkovito sudjelovanje u društvu, jednake mogućnosti i pristupačnost, navodi se u objavi Hrvatskog saveza udruga za mlade i studente s invaliditetom SUMSI, koju prenosimo u cjelosti.

Zakon o gradnji, između više temeljnih zahtjeva koje građevina mora ispunjavati, propisuje i zahtjev pristupačnosti tijekom uporabe, a zakonska odredba kojom je taj zahtjev razrađen regulira posebnu obvezu da građevine moraju biti izgrađene i projektirane vodeći računa o pristupačnosti i uporabi od strane osobe smanjene pokretljivosti, te predviđa i visoke novčane kazne odgovornim osobama ukoliko građevina ne ispunjava temeljenje zahtjeve, od koji je jedan i pristupačnost.

U smislu predstojećih obnova potresom razrušenih i oštećenih građevina, ovo je jedna od ključnih točaka od kojih se mora krenuti, imajući na umu da konkretno pravo na pristupačnost osobama s invaliditetom omogućuje da na jednakopravan način s ostalima pristupaju svim resursima koji im pripadaju na jednakoj osnovi s drugima.

U ovim je trenutcima više nego inače potrebno usmjeriti snagu i resurse, ne u rekonstrukciju društva kakvo je bilo prije, nego u izgradnju inkluzivnog društva koje je utemeljeno na jednakim mogućnostima te osobama s invaliditetom osigurava i jamči uključivost u zajednicama, sustavima i strukturama.

Ovim putem apeliramo da se tijekom predstojećih radova obnove osigura pristupačnost građevina u skladu s pozitivnim pravom, a u svrhu izgradnje društva koje osobama s invaliditetom jamči ravnopravnost na jednakopravan način s drugim akterima društva, posebno imajući na umu zahtjev za društvenom uključivosti.

Inicijativu Saveza SUMSI podržala je pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak, te je u tu svrhu uputila preporuku svim nadležnim tijelima.