Aktualno, Nekategorizirano

Izložba fotografija, tribina i svjetlosni grafiti Platforme za Društveni centar Čakovec

Izvor i foto: Platforma za Društveni centar Čakovec / ACT Grupa
Izvor i foto: Platforma za Društveni centar Čakovec / ACT Grupa

ACT Grupa i Platforma za Društveni centar Čakovec u petak, 11.11.2016. organiziraju niz završnih aktivnosti u sklopu projekta ACT INK koji se provodi u sklopu Ministarstva kulture.
Sve aktivnosti na projektu tematski su vezane uz napuštene prostore i njihovu revitalizaciju. Tako je, do sada obavljeno mapiranje i analiza postojećih infrastrukturnih resursa u državnom vlasništvu u Prelogu, Murskom Središću i Čakovcu. U tu svrhu provedeno je i istraživanje koje obuhvaća niz tekstova i detaljne opise prošlog i postojećeg stanja mapiranih objekata. Sadržaj sa opisima i fotografijama mapiranja objavljeni su na stranici www.drustvenicentar.hr
Do sada su provedene i radionice angažirane fotografije te video mapiranja sa temom revitalizacije napuštenih prostora, a organizirana je i izložba Darije Petkovića sa temom Zagrebačke tvornice i Okupacija u 26 slika sa temom napuštenih prostora dok je u sklopu izložbe Darije analizirao problematiku napuštenih prostora te spomenuo modele društveno kulturnih centara.
Platforma za Društveni centar Čakovec, čija je članica i ACT Grupa, već dvije godine radi na zagovaranju razvojnog projekta Društveni centar Čakovec temeljenom na javno civilnom partnerstvu upravljanja, prema tripartitnom partnerskom sporazumu sa Gradom Čakovcem i Međimurskom Županijom.
U petak, u 18:30 sati, na katu zgrade Starog Hrasta, otvorit će se izložba fotografija napuštenih i nekorištenih javnih prostora u Međimurskoj županiji. Izložba je rezultat mapiranja infrastrukturnih resursa u Čakovcu, Prelogu i Murskom Središću. Izložbu će otvoriti autori Milivoj Kuhar i Sebastijan Brumec koji će ujedno i predstaviti istraživanje i osvrnuti se na problematiku upravljanja javnim infrastrukturnim resursima. Pritom će se osvrnuti i na revitalizaciju objekata i praktične primjere prenamjene prostora u društveno kulturne centre.
Uz društvene centre usko je vezana i ‘nezavisna’ tj. izvaninstitucionalna kultura te će tako nakon izložbe, u 19:00 sati biti održana tribina o stanju (nezavisne) kulture u Međimurskoj županiji. Na tribini će okupljeni dobiti uvid u programe organizacija u kulturi s područja Međimurske županije te će se raspraviti o potrebama i eventualnim mogućnostima zajedničke suradnje na budućim aktivnostima, projektima i programima. Panelisti na tribini bit će Karlo Kozar (Centar za mlade Čakovec), Davor Dokleja (Centar za kulturu Čakovec, Kulturno vijeće Grada Čakovca) Rusa Trajkova (HDLUM, Kulturno vijeće Međimurske županije) i Željka Havtalić Strahija (Knjižnica i čitaonica Nikola Zrinski Čakovec, Kulturno vijeće Grada Čakovca). Facilitator tribine će biti Sebastijan Brumec koji će ujedno predstaviti kratku analizu nezavisne kulture te sadašnju situaciju na tom području djelovanja. Tribina će se održati u Multimedijskoj dvorani ACT Grupe na adresi Dr. Ivana Novaka 38 u Čakovcu (gornji kat).
U isto vrijeme, na pročelju zgrade Starog Hrasta, odvijat će se manifestacija svjetla. Radi se o svjetlosnim grafitima koji će koristiti materijal sa mapiranja odnosno fotografiranja napuštenih objekata. Fotografije su preuređene te pretvorene u video materijal te u ovu svrhu sadrže niz animiranih poruka. Kroz ovu aktivnost želimo utjecati na mijenjanje percepcije javnih prostora i senzibilizirati javnost na promjenu funkcije zapostavljenih ili napuštenih prostora. Također, naglasak neće biti samo na društvenom angažmanu i obuhvaćati problematiku napuštenih javnih prostora, već i ostale probleme se kojima se Međimurska Županija svakodnevno susreće, a kao što su ksenofobija, netolerancija, diskriminacija, nasilje i dr. Manifestacije svjetla će biti provedene i u Prelogu i Murskom Središću u ponedjeljak 14.11. odnosno u utorak 15.11.