EHO, Nekategorizirano

Održan panel o doprinosu neformalnog obrazovanja razvoju STEM-a u okviru EU projekta

Danas je u Napretkovom kulturnom centru u Zagrebu održan panel “Važnost povezivanja formalnog i neformalnog učenja u STEM-u”.

Panel je organiziran kao dio aktivnosti projekta “STEM za održivu budućnost” koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u ukupnoj vrijednost 1.587.320,19 kuna u razdoblju provedbe od 12. svibnja 2021. do 11. svibnja 2023. godine.

Ovim skupom istaknuta je važnost neformalnih programa učenja kao poželjne dopune formalnom obrazovanju u području STEM-a.

Istaknuto je da u provedbi programa u području popularizacije STEM-a važnu ulogu imaju projekti organizacija civilnog društva ugovoreni za sufinanciranje iz Europskog socijalnog fonda na pozivu “Jačanje kapaciteta OCD za popularizaciju STEM-a” ukupne vrijednosti 150.000.000,00 kuna.

Uz izlaganja Elizabet Gašparov iz ODRAZ-a o provedbi ovog projekta govorili su i predstavnici partnera na projektu te iznijeli primjere i iskustva svojih organizacija u polju formalnog i neformalnog obrazovanja u radu sa studentima u STEM područjima znanosti. Frane Urem je govorio o tome zašto je neformalno učenje važno i prikazao iskustva s Veleučilišta u Šibeniku. Magdalena Makar prezentirala je ODRAZ-ove interdisciplinarne radionice i ljetnu školu za studente na temu prostorno-prometnog planiranja, u koje je od 2018. bilo uključeno 140 studenata pod mentorstvom profesora s 11 fakulteta.

Na panelu su sudjelovali zamjenik upraviteljice Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva Luka Bogdan i Mario Beko, voditelj Odjela za praćenje provedbe programa EU u Nacionalnoj zakladi, Posredničkom tijelu razine 2, zaduženom za praćenje provedbe ovog projekta.

Moderatorica panela bila je Lidija Pavić-Rogošić iz ODRAZ-a.

Projekt “STEM za održivu budućnost” zajednički je projekt ODRAZ-a, Udruge za razvoj “uradi-sam” kulture – Radiona”, Tehničkog učilišta u Zagrebu i Veleučilišta u Šibeniku.

Projektom će se ojačati kapaciteti predstavnika organizacija civilnog društava, studenata i drugih mladih te nastavnog i nenastavnog osoblja partnerskih obrazovnih institucija i time dobiti novi krug osposobljenih dionika za popularizaciju STEM-a te će se ojačati suradnja akademske zajednice i civilnog društva.
Projekt se bavi transformacijom znanja i izgradnjom kompetencija prema stvarnim potrebama našeg vremena te promocijom znanosti za mlade, ali i za širu populaciju. Podučavat ćemo predstavnike OCD-a o načinima kreativnog stvaranja i kombinirati ih sa znanjem i vještinama iz područja tehnologije, inovacija i znanosti. Projektom će se osnažiti i predstavnici projektnih partnera i nastavnog osoblja i ojačati kapaciteti za kreiranje i implementaciju novih metoda podučavanja te za kreativnije djelovanje u zajednici kroz STEM.

……………………………………………………

Više o pozivu Jačanje kapaciteta OCD za popularizaciju STEM-a: www.strukturnifondovi.hr