Aktivizam, Nekategorizirano

Peticija za zaštitu tla

Tlo u Europi je ugroženo
Tlo u Europi je ugroženo

Cilj peticije je skupiti preko milijun potpisa te zatražiti donošenje europske legislative za zaštitu tla. Tlo je jedan od strateški najvažnijih resursa jer osigurava opskrbljenost hranom, održavanje bioraznolikosti i regulaciju klimatskih promjena.

Tlo u Europi je ugroženo, a nema propisa koji bi ga štitili, stoga tražimo od EU da uspostavi norme za zakonsku zaštitu. Degradacija tla u EU i na globalnoj razini je sve veća: erozija, iskorištavanje tla, gubitak organske tvari, zbijanje, salinizacija, hidrogeološka nepostojanost i kontaminacija imaju negativan utjecaj na ljudsko zdravlje, prehrambenu sigurnost, prirodne ekosustave, bioraznolikost i klimu, kao i na naše gospodarstvo.

– U EU ne postoji direktiva koja bi državama članicama propisale zakonske norme za zaštitu. Prijedlog Okvirne direktive o tlu povučen je u svibnju 2014. godine nakon osam godina blokade od strane manjeg broja država članica. Rijetke države zaštitu tla reguliraju posebnim zakonima, a postojeće društvene politike u drugim sektorima nisu dovoljne da bi osigurale odgovarajuću razinu zaštite za sva tla u Europi – ističu u Zelena akcija.