EHO, Nekategorizirano

Planovi izgradnje hidroelektrana ugrožavaju slovenski dio „Europske Amazone“

wwf_crSlovenija planira izgraditi osam hidroelektrana na više od 50 kilometara iznimno vrijednih riječnih staništa Mure što predstavlja ozbiljnu prijetnju slovenskom dijelu „Europske Amazone“ te bi imalo posljedice i na dijelove Mure u Hrvatskoj.

Iz WWF-a i partnerskih udruga poručili su da ekolozi neće dopustiti uništenje rijeke Mure i pozvali sve zainteresirane strane u Sloveniji i susjednim zemljama da poduzmu mjere i potpišu peticiju Ireni Majcen, slovenskoj ministrici za okoliš, na stranici www.amazon-of-europe.com i tako pomognu zaustaviti plan izgradnje hidroelektrana.

– Odluka o izgradnji prve brane na Muri kod Hrastje-Mota je pred vratima. Ovaj projekt je samo pokretač za izgradnju sljedećih sedam brana. Izgradnja osam hidroelektrana imala bi izuzetno negativan utjecaj na Muru, koja je dio ekološke mreže Natura 2000 i dom osjetljivih staništa ugroženih vrsta kao što su orao štekavac, crna roda i vidra. Mura je također rijeka u kojoj živi najviše vrsta riba u Sloveniji te ovdje nalazimo i rijetke vrste kao što je dunavska jesetra – rekao je Arno Mohl iz WWF-a.

Udruge upozoravaju da plan izgradnje brana krši nacionalno i europsko zakonodavstvo. Štoviše, hidroelektrana Hrastje-Mota bi bila prva hidroelektrana ovog tipa izgrađena na području Natura 2000 i postavila bi grozan presedan, koji bi mogli slijediti i na drugim iznimno vrijednim rijekama u cijeloj Europi. Jedinstvene prirodne rijeke, poput rijeke Mure u Sloveniji, postale su rijetkost u Europi i trebale bi biti zaštićene za buduće generacije.