Aktivizam, Nekategorizirano

Potvrđene nepravilnosti vezane uz javnu raspravu o Županijskoj strategiji

Do sada su dobili tek neformalno očitovanje na neke od primjedbi i prijedloga

Priopćenje Civilne platforme Istre, a o kojoj piše udruga Zelena Istra prenosimo u cijelosti:

Tijekom javne rasprave o Županijskoj razvojnoj strategiji 2015.-2020. u veljači ove godine ukazali smo na niz sadržajnih i proceduralnih nepravilnosti odnosno na fingiranje participativnosti, transparentnosti i suradnje.

Zbog izostanka strateške procjene utjecaja na okoliš Županiju smo prijavili Ministarstvu zaštite okoliša, koje je potvrdilo nezakonitost.

Zbog javne rasprave u trajanju od samo 14 dana i to bez ijednog javnog predstavljanja Županiju smo prijavili Povjerenici za informiranje. Zakon, naime, propisuje da su jedinice područne (regionalne) samouprave dužne provoditi savjetovanje s javnošću prilikom donošenja strateških ili planskih dokumenata te da bi ono, u pravilu, trebalo trajati 30 dana.

U odgovoru kojeg smo zaprimili od 20. svibnja, Povjerenica je potvrdila da bi rok savjetovanja o Županijskoj razvojnoj strategiji trebao biti 30 dana. Samo “iznimno taj rok može biti kraći”, no tada bi na internetskoj stranici na kojoj se provodi savjetovanje i u izvješću o provedenom savjetovanju trebalo “pojasniti razloge koji opravdavaju kraći rok”.

No, na stranicama Istarske županije te Istarske razvojne agencije, nadležne za koordinaciju izrade Županijske razvojne strategije, se niti jednom rečenicom ne objašnjava zašto je savjetovanje s javnošću o važnom strateškom dokumentu trajalo svega 14 dana (unatoč tome što čak i Plan savjetovanja s javnošću za 2016. godinu Istarske županije predviđa javno savjetovanje o Strategiji u trajanju od 30 dana).

Izvješće o provedenom savjetovanju još uvijek nije objavljeno. Civilna platforma Istre je od Istarske razvojne agencije dosad dobila tek neformalno očitovanje na neke od primjedbi i prijedloga koje je Platforma dostavila na Nacrt Strategije.

Budući da je Povjerenica za informiranje najavila postupanje temeljem podneska Civilne platforme Istre, logično je pretpostaviti da je postupak donošenja Strategije protivan i Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Stoga još jednom pozivamo Istarsku županiju da ponovi postupak izrade Županijske razvojne strategije u skladu s propisima. Kako bi Strategija bila legitimna i legalna, potrebno je osigurati javno savjetovanje primjerenog trajanja, kao i organizirati javna predstavljanja Strategije u istarskim gradovima kojih dosad uopće nije bilo.

O apsurdnosti napora izrade razvojne strategije za period koji će po njenom usvajanju dobrim dijelom biti već iza nas (2015.-2020.), ne treba posebno govoriti. Još jedan vrlo korisni alat za promišljanje budućnosti tako se koristi samo za zadovoljavanje birokratske obaveze koju zahtijeva prijava za korištenje novca koji dolazi iz EU.