Aktivizam, Nekategorizirano

Premijera cirkuske predstave “Raširi svoja krila” u Kazalištu Dr. Inat u Puli

Raširi svoja krila naziv je cirkuske predstave-kabarea u kojem glavne uloge tumače osobe s intelektualnim poteškoćama uz podršku četiri umjetnika suvremenog cirkusa. Premijera cirkuske predstave održat će se u utorak, 30. lipnja 2020. u 20 sati u Kazalištu Dr. Inat, Društveni centar Rojc u Puli.

Režiju potpisuje Domagoj Šoić, a autor glazbe i izvedbe muzike uživo Marijan Jelenić.

Cilj ove predstave je osnaživanje osoba sa invaliditetom, upoznavanje ljudi sa problematikom ove populacije kroz umjetnost, senzibilizacija čitavog društva da prihvati različitosti. Podizanjem svijesti o mogućnostima osoba s intelektualnim poteškoćama u kreiranju kulturno – umjetničkog programa stvara se tolerantno okruženje u društvu.

Okosnicu predstave čini šest osoba s intelektualnim poteškoćama koji su kroz dva i po mjeseca vježbali različite cirkuske vještine i uvježbavali točke koje će prezentirati. Fokus je na tome da cijelu predstavu izvedu osobe s invaliditetom, a da profesionalna podrška bude minimalna.

Ova predstava zagovara i pripada inkluzivnim izvedbenim praksama u kazalištu.

O projektu
Predstava “Raširi svija krila” realizirana je u sklopu projekta GRAD(imo) ROJC kojeg provodi Savez udruga Rojca u partnerstvu s Gradom Pula i udrugama Čarobnjakov šešir, Merlin, Metamedij i Zelena Istra. Svrha projekta je unapređenje modela upravljanja u DC Rojc.

Ukupna vrijednost projekta je 2.372,125,89 kuna/ 2.016,307,01 kuna sufinancirano je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Realizacija predstave sufinancirana je u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, iz Europskog socijalnog fonda.

Facebook događaj