Aktivizam, Nekategorizirano

Završna konferencija projekta GRAD(imo) ROJC: “Društvo u centru”

Dvogodišnji projekt GRAD(imo) ROJC završava dvodnevnom konferencijom „Društvo u centru“ koju organizira Savez udruga Rojca, a koja se održava online u četvrtak i petak, 21. i 22. siječnja 2021.
Projekt GRAD(imo) ROJC provodi Savez udruga Rojca u partnerstvu s Gradom Pula i udrugama Zelena Istra, Metamedij, Merlin i Čarobnjakov šešir, a sufinancirala ga je Europska Unija iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt je imao tri cilja: osnažiti kapacitete organizacija civilnog društva Rojca i zaposlenika Grada Pule za učinkovitije upravljanje s naglaskom na participativnost, razviti novi model javno-civilnog partnerstva u upravljanju Društvenim centrom Rojc te kreirati kulturne programe koji ističu socijalnu dimenziju kulture.

Tijekom dvije godine Savez udruga Rojca i partneri otvorili su Infopunkt – novi zajednički javni prostor na ulazu u zgradu za susrete i razmjenu iskustva svih Rojčana i posjetitelja, djelomično je uređen prostor kazališta Dr. Inat na trećem katu Rojca te je izrađen novi plan upravljanja Društvenim centrom Rojc koji će udrugama u Rojcu i zainteresiranoj javnosti biti predstavljen u utorak, 26. siječnja 2021. Nadalje, u okviru projekta organizirana su studijska putovanja, razmjene osoblja te edukacije i seminari. Izrađena je mapa potencijala Društvenog centra Rojc koja se nalazi na ulazu u zgradu, a u postprodukciji je animirani film o sudioničkom upravljanju. U kulturnim programima, koji su uključili likovnu, glazbenu, kazališnu i video produkciju, sudjelovalo je 77 umjetnika i 415 građana.

Povezivanjem i dijeljenjem resursa među organizacijama civilnog društva u Rojcu, inkluzijom marginaliziranih skupina i društvenom odgovornošću, ostvarena je sinergija među korisnicima Rojca i građanima. Odgovarajući na projektni poziv „Kultura u centru“ stvoreno je društvo u centru, tj. poticana je međusobna suradnja među različitim društvenim akterima, razvijana je kreativnost i prošireno je područje kulturnog djelovanja na korist lokalnoj zajednici. Stoga se pitanja koja se otvaraju na konferenciji definiraju sama po sebi: Što nezavisnu kulturu čini društveno odgovornom? Kako mediji zajednice potiču uključivanje i participativnost lokalne zajednice u kokreiranju programa i stvaranju nezavisnih kulturnih praksi? Kako organizirati održiv društveno-kulturni centar koji će uključivati što više grassroots aktera, a pritom biti financijski održiv? – navodi se u pozivu udruge Savez udruga Rojca.

Prijava na konferenciju