Oznaka: EU projekt

Hrvatska Nekategorizirano Rad udruga

Centar za Nestalu i Zlostavljanu Djecu producirao videospot u okviru projekta podrške resocijalizaciji mladih počinitelja kaznenih djela

Centar za Nestalu i Zlostavljanu Djecu iz Osijeka u okviru projekta “Pokretači promjene – podrška resocijalizaciji i reintegraciji mladih počinitelja kaznenih djela” izradio je promotivni videospot kako bi informirao javnost o ciljevima projekta koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.