Oznaka: Podrska OCD resocijalizaciji

EHO Nekategorizirano

Sklonište za životinje Prijatelji dobilo novi Edukacijski centar

Edukacijski centar je otvoren u okviru projekta S.N.A.G.A. (Samopouzdanje, Nesebičnost, Aktivizam, Govor Istine, Asistencija) ŽIVOTA koji provodi Zaštitarsko ekološka udruga “Prijatelji životinja i prirode” Čakovec u projektnom partnerstvu sa Međimurskom županijom, Hrvatskom školom Outward Bound i Centrom za rehabilitaciju Silver iz Zagreba.

Hrvatska Nekategorizirano Rad udruga

Centar za Nestalu i Zlostavljanu Djecu producirao videospot u okviru projekta podrške resocijalizaciji mladih počinitelja kaznenih djela

Centar za Nestalu i Zlostavljanu Djecu iz Osijeka u okviru projekta “Pokretači promjene – podrška resocijalizaciji i reintegraciji mladih počinitelja kaznenih djela” izradio je promotivni videospot kako bi informirao javnost o ciljevima projekta koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.