Aktivizam, Nekategorizirano, Rad udruga

Volonterske aktivnosti za održivi razvoj i klimu

Udruga DOOR (Društvo za oblikovanje održivog razvoja) bavi se promicanjem održivog razvoja, prvenstveno na području energetike. Misija udruge jest  promicanje principa održivog razvoja u svim segmentima društva na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, a djeluju kroz dva strateška područja: ublažavanje klimatskih promjena i suzbijanje energetskog siromaštva. Udruga je prvenstveno usmjerena na edukaciju građanstva o temama održivog razvoja te promociju obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti.

DOOR provodi projekt  „Moj okoliš, moja budućnost!“ u suradnji s Forumom za slobodu odgoja iz Zagreba i OŠ Stjepana Radića iz Brestovca Orehovičkog.

– Projekt će trajati dvije godine, a većina aktivnosti provodit će se na području Krapinsko-zagorske županije. Na ovaj smo se projekt odlučili jer volonterstvo, kao ni teme okoliša, klime i održivog razvoja, nisu dovoljno zastupljeni u kurikulumima osnovnih i srednjih škola. Djeca i mladi općenito nedovoljno volontiraju i nisu upoznati s mogućnostima volontiranja. Uz to, zaposlenici škola i udruge koje rade s mladima nemaju dovoljno znanja o menadžmentu volontera – ističe Petra Andrić, voditeljica projekta.

Glavna okosnica ovog projekta izrada je i pilotiranje programa školskog volontiranja za okoliš, klimu i održivi razvoj u OŠ Stjepana Radića u Brestovcu Orehovičkom, unutar kojeg će učenici osmišljavati i provoditi volonterske aktivnosti vezane uz pozitivno djelovanje na okoliš, održivi razvoj i klimu.

– Taj program škola će uvrstiti u svoj kurikulum, a nakon toga ćemo, kroz niz regionalnih radionica organiziranih u 5 gradova, program predstaviti i drugim školama. Također nam je cilj škole i udruge koje rade s mladima educirati za menadžment volontera i zainteresirati ih za daljnji angažman na ovom području. Prva aktivnost projekta bit će trodnevni seminar o volontiranju u radu s djecom i mladima i menadžmentu volontera. Slično kao i u cijeloj Hrvatskoj, ni na području našeg djelovanja volonterstvo nije dovoljno razvijeno. Upravo zbog toga se tijekom višegodišnje suradnje s OŠ Stjepana Radića iz Brestovca Orehovičkog javila ideja za pokretanjem i provođenjem projekta fokusiranog upravo na poticanje volontiranja – naglašava Andrić.

Na projektu će biti dugoročno angažirano dvoje volontera, ali se kroz provedbu projektnih aktivnosti planira uključiti 300 djece i mladih (primarno osnovnoškolskog uzrasta), s ciljem povećanja broja djece i mladih koji volontiraju.

– Trenutačno u našoj bazi imamo pedesetak volontera, ali to nije direktno povezano s projektnim aktivnostima. Želimo uključiti nove volontere u projektne aktivnosti – zaključuje Petra Andrić.

Tea Vujić