Nekategorizirano, Svijet

Započela kampanja Europske komisije o pravima žrtava kaznenih djela

Uz poruku “Držat ću oči širom otvorene“ Europska komisija pokrenula je informativnu kampanju kako bi građane osvijestila o pravima žrtava kaznenih djela a svrha je potaknuti obitelj, prijatelje i okolinu da prepoznaju žrtve, pruže im podršku i pomognu prijaviti nasilje, prenosi Hina.

Svake godine jedan od četiri Europljanina postane žrtvom kaznenog djela, ali ga ne prijave svi. U Hrvatskoj je u 2022. Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja zaprimio1960 poziva, a od otvaranja linije 2013. do kraja prošle godine ukupno više od 14.100 poziva.

Kampanja se provodi u deset zemalja članica EU-a, uključujući Hrvatsku, kao dio Strategije o pravima žrtava kojoj je cilj osigurati da žrtve kaznenih djela mogu u potpunosti ostvariti svoja prava bez obzira gdje se u EU kazneno djelo dogodilo.

Kampanjom su obuhvaćene institucije i organizacije civilnog društva koje pružaju podršku žrtvama i svjedocima svih kaznenih djela, a osobito djeci žrtvama nasilja, žrtvama rodno uvjetovanog nasilja te LGBTIQ fobije i ksenofobije.

Partneri kampanje na nacionalnoj razini su Ministarstvo pravosuđa i uprave, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima te udruga za pomoć žrtvama Bijeli krug.

Istraživanje je pokazalo da 51 posto ispitanika u Hrvatskoj ne zna da su žrtve kaznenih djela u EU zaštićene posebnim pravima, a samo oko jedne trećine onih koji su toga svjesni upoznati su s tim pravima.

Kazneno djelo “vjerojatno“ bi prijavilo 95 posto ispitanika da su oni žrtva ili da je riječ o kaznenom djelu na štetu djeteta, no taj se postotak smanjuje kad je riječ o rodno uvjetovanom nasilju (71 posto.

Samo nešto više od polovice ispitanih bi prijavilo da su žrtva ksenofobije (69 posto) ili LGBTIQ-fobije (63 posto). Iako je većina ispitanika upoznata s pravom na zaštitu, strah je glavni razlog zbog kojeg ne bi prijavili kazneno djelo (49 posto).

Sustav podrške žrtvama i svjedocima u Hrvatskoj razvija 17 godina Ministarstvo pravosuđa i uprave te je omogućilo rad Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja 116 006, ali i Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela koju čini deset organizacija civilnog društva u 17 županija.

“U okviru podrške koju pruža žrtvama i svjedocima Služba za podršku žrtvama i svjedocima obavijestila je 9.640 žrtava o otpustu počinitelja s izdržavanja kazne zatvora, dok su Odjeli za podršku žrtvama i svjedocima pri županijskim sudovima, od 2008. godine, pružili podršku za 46.962 žrtve i ostvarili 50.660 telefonskih kontakata.“, kaže Nikica Hamer Vidmar, voditeljica Službe za podršku.

Pozvala je žrtve da se obrate za pomoć s povjerenjem.