Hrvatska, Nekategorizirano

Bijeli krug Hrvatske: Ratifikacija Istanbulske konvencije je potrebna

indeksirajRatifikacija Istanbulske konvencije je potrebna jer će njome Hrvatska dobiti sveobuhvatan mehanizam mijenjanja postojećeg stanja, a bit će to i poticaj za prevenciju nasilja i negativnih stereotipa, ocijenila je u srijedu Udruga za pomoć žrtvama Bijeli krug Hrvatske, podsjećajući da su od 2012. do kraja 2016. godine 72 žene ubili njima bliski muškarci i da su žene i djeca svakodnevno žrtve nasilja.

Ratifikacija Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji potrebna je jer postojeća domaća zakonska regulativa ne jamči smanjenje broja slučajeva nasilja prema ženama, a posebno onih sa najgorim ishodom, već naprotiv, brojke ubijenih žena rastu, ističe se u priopćenju. Ta ubojstva čine, napominje se, 25 i 30 posto svih ubojstava.

“Istanbulska konvencija donosi niz zaštitnih mjera iz svih područja života; od zdravstvene, psihološke, obrazovne, pravne, financijske pomoći, stambenog zbrinjavanja do zapošljavanja. Tu je i obaveza otvaranja skloništa za žrtve u cijeloj zemlji, telefonske linije za pomoć 24 sata dnevno, tretmanskog rada sa počiniteljima nasilja, kriznih centara za žrtve silovanja. Ona osigurava financijsku održivost aktivnih i kvalitetom prepoznatih organizacija civilnog društva kao pružatelja pomoći i podrške žrtvama nasilja u obitelji”, poručuje predsjednica Udruge Livija Plančić.

Upozorava da se u javnosti manipulira terminom “roda” i ističe da su već 15 godina u hrvatskom zakonodavstvu prisutni rod, rodni identitet, rodni aspekt, u desecima zakona, pravilnika, nacionalnih strategija, rješenja Ustavnog suda.

“Sigurno je da ne postoji bojazan da će ratifikacijom Istanbulske konvencije nastupiti radikalne promjene u hrvatskom društvu. Naprotiv, dobit ćemo jedan značajan i sveobuhvatan mehanizam mijenjanja postojećeg stanja u kojem su žene i djeca dnevno žrtve nasilja u Republici Hrvatskoj, kao i dodatni poticaj kako prevenirati i suzbiti pojavu nasilja i negativnih stereotipa i predrasuda, počevši od obitelji, preko odgojno-obrazovnih ustanova do pravosuđa i civilnog sektora,” stoji u priopćenju. (Hina)