Nekategorizirano, Stajališta

Adopta: Nacrt novog Obiteljskog zakona za posvojenja je korak unatrag

Foto: HINA
Foto: HINA

Udruga za potporu posvajanju – Adopta uputila je u utorak otvoreno pismo ministrici za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nadi Murganić u kojem upozorava da niz odredbi nacrta novog Obiteljskog zakona otežava položaj djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, stoga su zatražili temeljitu doradu dijela novog zakona vezanog uz posvojenje.

Posebno problematičnom ocjenjuju definiciju i postupak posvojenja te zaštitu djetetovih podataka.

“Prijedlog novog Obiteljskog zakona ima niz odredbi koje štete djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, posvojiteljima i onima koji to žele postati. Polazna točka za sve treba biti dobrobit djeteta, a ona izostaje već u zakonskoj definiciji posvojenja”, upozorava Adopta u priopćenju.

U prijedlogu novog Obiteljskog zakona posvojenje je definirano kao ostvarivanje roditeljstva potencijalnih posvojitelja, a Adopta smatra da je posvojenje potrebno definirati kao poseban oblik obiteljsko-pravnog zbrinjavanja i zaštite djeteta bez odgovarajuće roditeljske skrbi kojim se stvara trajni odnos roditelja i djeteta.

Ocjenjuju da je prijedlogom novog Obiteljskog zakona nedorečeno vraćanje roditeljske skrbi te da se šturo navodi da to pravo može biti vraćeno ako prestanu razlozi zbog kojih je roditelj bio lišen prava na roditeljsku skrb. Trenutačno pak važeći zakon jasno isključuje mogućnost vraćanja roditeljske skrbi ako je dijete prije toga posvojeno.

Adopta u otvorenom pismu ministrici Murganić također zahtijeva da novi zakon u potpunosti preuzme sadržaj članaka 189. i 190. aktualnog zakona koji kažu da je pristanak roditelja za posvojenje moguće nadomjestiti odlukom suda u izvanparničnom postupku u slučajevima kada roditelj dulje vrijeme zloupotrebljava ili grubo krši roditeljsku odgovornost, dužnost i prava.

Poručuju da i cijeli postupak posvojenja treba biti podređen dobrobiti djeteta, zbog čega se zalažu da dijete starije od dvanaest godina aktivno sudjeluje u postupku uz mogućnost da u bilo kojem trenutku slobodno izrazi svoje mišljenje što uključuje i mogućnost njegova odustajanja od posvojenja.

Ocjenjuju da je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku nacrtom prijedloga novog zakona u potpunosti marginaliziralo pripremu djeteta za posvojenje tijekom samog postupka. Priprema djeteta za posvojenje svedena je na upoznavanje s potencijalnim posvojiteljima uz izričitu zabranu probnog smještaja djeteta kod osobe koja ga namjerava posvojiti. Takvo rješenje, upozoravaju, dovodi dijete u položaj da se treba trajno preseliti i započeti novi život s osobama koje poznaje površno, u prostoru koji vidi prvi put.

Nacrt novog Obiteljskog zakona predviđa da stručne pripreme posvojitelja za posvojenje vodi samo obiteljski centar, dok ju trenutačno provode stručni radnici centra za socijalnu skrb i drugih ustanova socijalne skrbi te organizacija civilnog društva Adopta. Ta organizacija smatra da takva odredba dodatno sužava mogućnost potencijalnim posvojiteljima do prođu stručnu pripremu.

Ocjenjuju da nacrt novog Obiteljskog zakona ne brine dovoljno o zaštiti djetetovih podataka. Među ostalim, upozoravaju, zakon ne omogućuje promjenu OIB-a, pa se njegovim ukucavanjem pri upisu u vrtić ili školu, dolaskom kod liječnika ili pri izradi putovnice uvijek otvaraju podaci o djetetovim biološkim roditeljima, a  takvo izlaganje podataka široj društvenoj zajednici djetetu stvara ne samo neugodnosti, nego i mnogo veće probleme.

Adopta se zalaže i da novim Obiteljskim zakonom biološkim roditeljima posvojene djece bude zabranjen uvid u spis o njihovu posvojenju. To pravo, smatraju, trebaju imati samo djeca. Ona ponoljetnošću stječu pravo na uvid u spis kako bi dobila informacije o biološkim roditeljima i okolnostima posvojenja.