Aktivizam, Nekategorizirano, Rad udruga

Čak 450 srednjoškolaca u projektu Volunteen

Volonteri udruge u "Free hugs" akciji povodom Dana zagrljaja i informacija
Volonteri udruge u “Free hugs” akciji povodom Dana zagrljaja i informacija

S  ciljem  razvoja  školskog  volontiranja  i  promoviranja  volonterstva  među  mladima, udruga ZUM pokrenula  je  projekt  VOLUNTEEN. Kroz njega će omogućiti srednjoškolcima Ekonomske škole Pula i Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin stjecanje praktičnih znanja i vještina za bolje uključivanje u lokalnu zajednicu.

– Čak 450 srednjoškolaca bit će uključeno u projektne aktivnosti, a tijekom provedbe pokrenut će se i 2 školska volonterska kluba. Projekt će trajati 24 mjeseci na području Istarske županije. Provodi se u partnerstvu sa Start-up  udrugom za poticanje poduzetništva  i  zapošljavanja  mladih  ljudi,  Udrugom Suncokret  –  Pula, Ekonomskom  škola  Pula  te  Gimnazijom  i  strukovnom  školom  Jurja  Dobrile  Pazin – ističe Vlasta Vujačić iz udruge ZUM, dodajući kako će u ovom projektu sudjelovati devet volontera.

Napominje kako svega 53% organizacija civilnog društva u Istri dostavlja  izvješće  o  volontiranju  nadležnom Ministarstvu što  predstavlja  godišnju obvezu organizatora volontiranja. Isto tako, škole ne razvijaju školske volonterske programe. Dodaje kako u udruzi imaju više od 20 ljudi koji volontiraju prema svom interesu i mogućnostima, a taj je broj za sada dovoljan.

Udruga ZUM je udruga za mlade koja zagovara i provodi sustavno i kontinuirano osnaživanje mladih za osobni i profesionalni razvoj.

– Kako bi to ostvarili, informiramo mlade o temama od njihovog značajnog interesa, pružamo neformalne obrazovne programe te promoviramo programe mobilnosti i prilike za veće uključivanje u lokalnu zajednicu – dodaje Vujačić.

Tea Vujić