Aktualno, Nekategorizirano

Europska komisija najavila pokretanje platforme – Creatives Unite

Europska komisija najavila je pokretanje namjenske platforme Creatives Unite kako bi se umjetnicima, izvođačima i drugim dionicima u kulturnom i kreativnom sektoru omogućio pristup informacijama i potencijalnim mjerama tijekom trenutne krize uzrokovane COVID-19 pandemijom.

Pokretanje platforme rezultat je rasprave s videokonferencije ministara kulture država članica EU koja se održala 8. travnja 2020. godine, a koju je organiziralo Hrvatsko predsjedništvo Vijećem Europske unije s ciljem rasprave o posljedicama COVID-19 krize na kulturni i kreativni sektor te o mogućim učinkovitim mjerama za smanjenje negativnih utjecaja krize.

Platforma Creatives Unite rezultat je i Deklaracije za kulturu u doba krize COVID-19 usvojene 30. travnja 2020. godine, koja je nastala na temelju razmjene europskih iskustava i promišljanja o mjerama poduzetim za opstojnost kulture tijekom restriktivnih mjera koje su radikalno uskratile, a ponegdje i potpuno dokinule kulturnu produkciju.

Creative FLIP pilot je projekt Europskog parlamenta koji provodi Europska komisija, a koji vodi Goethe Institut u suradnji s Europskom mrežom kreativnih hubova i drugim partnerima, a koji će pomoći u pokretanju i održavanju platforme Creatives Unite.

Platforma nudi zajednički prostor za sve one koji traže informacije o inicijativama u kulturnom i kreativnom sektoru koje reagiraju na krizu. Omogućuje pristup u jedinstvenom prostoru mnoštvu postojećih resursa i brojnim relevantnim mrežama i organizacijama. Također nudi prostor za zajedničko stvaranje i razmjenu, za davanje doprinosa zajedničkom pronalaženju rješenja.

Povjerenica Europske komisije za inovacije, istraživanja, kulturu, obrazovanje i mlade Mariya Gabriel istaknula je: „COVID-19 ima razoran ekonomski utjecaj na kulturni i kreativni sektor. Ova internetska platforma pružit će podlogu kulturnim i kreativnim sektorima za razmjenu ideja i inicijativa te za stvaranje kreativnih rješenja zahvaljujući njihovoj kreativnosti u odgovoru na krizu”.

Više informacija dostupno je na poveznici:

https://ec.europa.eu/culture/news/coronavirus-new-platform-cultural-and-creative-stakeholders_en