Aktualno, Nekategorizirano

#EUvsVirus Hackathon povezuje civilno društvo s drugim dionicima

U organizaciji Europske Komisije održat će se paneuropski hackathon, u suradnji sa državama članicama Europske Unije, s ciljem povezivanja civilnog društva, inovatora, partnera i investitora iz cijele Europe kako bi se razvila inovativna rješenja za izazove uzrokovane koronavirusom.

url: https://euvsvirus.org

Hackathon će se održati od 24. do 26. travnja 2020. godine.