Hrvatska, Nekategorizirano

Hrvatska dobila 20 specijaliziranih novinara za izvještavanje o socijalno ranjivim i isključenim skupinama

Održana je posljednja radionica u sklopu aktivnosti jačanja kapaciteta medijskih djelatnika na projektu Uključiva kultura – potpora socijalnoj Inkluziji kroz kulturu putem Vijenca. Uz predavača Igora Kanižaja na radionici su gostovali Jasna Vaniček-Fila iz Ministarstva kulture i medija te Miroslava Rožanković iz Zajednice Susret, piše Martin Labaš za Inkluziju, podstranicu Vijenca, koju Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Posljednja radionica u ciklusu edukacije novinara i stručnih suradnika u sklopu projekta Uključiva kultura – potpora socijalnoj inkluziji kroz kulturu putem Vijenca održana je 11. prosinca 2021. u maloj dvorani Matice hrvatske u Zagrebu. Radionicu pod nazivom Ranjive skupine, izvanredni događaji i kultura vodio je profesor Igor Kanižaj s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, pročelnik Odjela za medije MH, a posebni gosti predavači koji su sudjelovali u programu radionice bili su ravnateljica Uprave za medije i razvoj kulturnih i kreativnih industrija Ministarstva kulture i medija Jasna Vaniček-Fila koja je održala predavanje na temu Kako kreirati strategije za poticanje inkluzije kroz kulturu i medije? te predsjednica humanitarne organizacije Zajednica Susret Miroslava Rožanković, koja je održala predavanje na temu Kako uključiti bivše ovisnike u javni život i medijski prostor?

Za etičke kodekse
Igor Kanižaj u svojem se predavanju osvrnuo na različite aspekte novinarskog izvještavanja u izvanrednim događajima – koliko je različita percepcija nasilja na individualnoj razini, kao i o nasilju o kojem se svakodnevno izvještava u medijima. Tema je dotaknula razne aspekte izvještavanja o nasilju, kao i brojne aspekte katastrofa i traumatičnih događaja, nepoštivanje i ne slijeđenje pravila struke, etičkih kodeksa i odrednica do te mjere da subjekti samih priča nerijetko podliježu sekundarnoj viktimizaciji, dodjeli krivice i predbacivanju javnosti u cilju podizanja čitanosti i prodaje medija. Na primjeru potresa na Banovini medijskim djelatnicima približeno je kako se novinari u svakodnevnom radu susreću s pitanjima etičke naravi. U izvanrednim situacijama uloga i pristup novinara od izuzetne su važnosti, potrebno je ispitati koji su motivi za plasiranje informacije, poštuje li se novinarska etika, je li moguće i na koji način provjeriti informacije te predvidjeti posljedice koje sami medijski izvještaji mogu imati na žrtve i percepciju šire javnosti. Sudionici radionice su također kroz vlastito iskustvo i primjere izvještavanja i stvarnih novinarskih situacija u kojima su izvještavali podijelili iskustva suočavanja s različitim oblicima nasilja o kojemu su izvještavali, kao i detalje iz svakodnevnog rada u redakcija na koje nisu mogli utjecati zbog uređivačke ili izdavačke politike.

Članice projektnog tima Jelena Gazivoda i Tamara Kvas, novinar Andrija Tunjić, voditelj projekta Goran Galić i urednik Inkluzije Boris Beck

Od posebnog je značaja bilo i izlaganje Jasne Vaniček-Fila iz Ministarstva kulture i medija, čija perspektiva nije bila samo kao djelatnice Ministarstva, već i kao iskusne medijske djelatnice. Jasna Vaniček-Fila je sve prisutne pozvala na daljnje sudjelovanje i na davanje prijedloga za radne skupine i poboljšanja u medijskoj sferi, kao i u novom Zakonu za medije te sustavu provjere činjenica koji će uskoro biti ustanovljen. Osvrnula se i na nedavno istraživanje koje je za potrebe Ministarstva provodila agencija Ipsos Puls vezano uz medijsku pismenost koje je pokazalo prilično alarmantne rezultate: tri četvrtine građana informacije koje konzumira na internetu i društvenim mrežama ne provjerava u drugim izvorima. Također se osvrnula i na „dvosjekli mač“ koji predstavlja doba brze razmjene informacija i digitalizacije u kontekstu izvještavanja u izvanrednim situacijama – iako se danas informacije mogu prenijeti iznimno brzo i u tome se pokazuje iznimna korist, jednako tako se brzo šire i dezinformacije te raste odgovornost medijskih djelatnika. Jasna Vaniček-Fila govorila je i o SLAPP tužbama, a poseban je značaj dala „glasu novinara“ – odnosno sve prisutne medijske djelatnike pozvala je na javnu raspravu, na davanje prijedloga, konstruktivnih kritika te na identifikaciju propuštenih prilika i „sitnica“ koje u spektru velikih reformi prođu nezamijećene, kako bi se u idućem reformskom ciklusu zaista sveobuhvatno reformiralo na bolje.

Socijalno isključeni u medijima nerijetko podliježu sekundarnoj viktimizaciji, dodjeli krivice i predbacivanju javnosti u cilju podizanja čitanosti
Svoje iskustvo novinarima je prenijela i Miroslava Rožanković koja je, nakon dugogodišnjeg rada u novinarstvu, tijekom kojeg je stekla bogato iskustvo, svoj rad nastavila u organizaciji Zajednica susret. Na radionici je nastojala približiti jednu od ranjivih skupina u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, liječene ovisnike. Organizacija Zajednica susret bavi se resocijalizacijom i destigmatizacijom liječenih ovisnika te nastoji senzibilizirati cjelokupnu, ali i stručnu javnost za rad na problemu socijalne reintegracije liječenih ovisnika, zbog čega u organizaciji posebne mjere razvijaju u okviru medijskog rada.

Moderirane rasprave
Dvanaest cjelodnevnih radionica pred suradnike na projektu dovelo je brojne iznimne predavače i istaknute medijske djelatnike, kao i profesionalce iz drugih srodnih područja. U siječnju 2021. glavni urednik Vijenca i voditelj ovoga EU projekta, Goran Galić, te Boris Beck u funkciji urednika priloga Inkluzija predstavili su projekt, ciljeve, očekivanja te načine suradnje u izradi priloga koji će biti objavljivani. Predavači su u svojim predavanjima naglasak stavljali na medijsku stranu i perspektivu izvještavanja o socijalno ranjivim i isključenim skupinama, uz posebne fokuse na medijsku i informatičku pismenost, obrazovanje te na rad sa svim dobnim skupinama kroz uključive i interaktivne materijale. Predavanja su tematizirala područja siromaštva, beskućništva, teme vezane uz izvještavanje o djeci, mladima, nezaposlenima, braniteljima, osobama s invaliditetom, s posebnim naglaskom na socijalnom uključivanju kroz kulturu i umjetnost. Sami predavači uključivali su sveučilišne profesore, socijalne radnike, psihologe, pedagoge, novinare i druge profesionalce koji su uključeni u rad hrvatske medijske scene. Kao standardni dio svakog ciklusa predavanja održane su i moderirane rasprave s različitim temama, kao i redakcijski kolegiji sa svrhom istraživanja novih tema, područja i potencijalnih sugovornika.

Ravnateljica Uprave za medije i razvoj kulturnih i kreativnih industrija Ministarstva kulture i medija Jasna Vaniček-Fila pozvala je novinare da daju prijedloge za unapređenje medijskog zakonodavstva

Uz Igora Kanižaja koji je vodio zadnju radionicu, radionice su vodili Danijel Labaš pročelnik Odsjeka za komunikologiju na Hrvatskim studijima i diplomirani sociolog Nedjeljko Marković, predsjednik udruge Pragma. Iz udruge Pragma doprinos edukacijama dale su i psihologinja Marija Granić i socijalna radnica Adrijana Hadžić koje su, svaka iz svog aspekta, podijelile iskustva iz svakodnevnog rada savjetovanja s mladima. Nedjeljko Marković bavio se temama siromaštva i socijalne isključenosti s posebnim naglaskom na neke ranjive skupine u hrvatskom društvu, stambenom politikom i stanovanja u Hrvatskoj i cjeloživotnim obrazovanjem. Održao je ciklus predavanja s naglašenom statističkom i podatkovnom stranom o konceptima mjerenja siromaštva i socijalne isključenosti te kako se iste te teme obrađuju u medijima. Takvim tipom predavanja postavljen je inicijalni ton – radionice nisu bile osnovno-informativnog karaktera, već je u njihovom sadržaju ponuđen bogati brojčani prikaz podataka potrebnih za daljnje istraživanje i otvaranje novih tema, kao i za pronalazak adekvatnih sugovornika iz obrađenoga područja. Danijel Labaš detaljnije se osvrnuo na cjelokupnu sferu medijske i novinarske etike u izvještavanju unutar okvira inkluzivnosti te na to kako pristupati radu u takvom području na najbolji mogući način. Obradio je teme inkluzivnosti današnjih stilova medijske kulture, dobre i loše medijske prakse ovoga područja te jesu li mediji svojevrsna škola medijskih odnosa. Igor Kanižaj posebnu pozornost dao je prikazu osoba s invaliditetom u medijima i modelima izvještavanja o osobama s invaliditetom, kao i stereotipima o djeci i mladim migrantima. Ova je radionica uz posebnu težinu sve prisutne podsjetila na medijsko crnilo s kojim se redovito suočavamo, a kao medijski djelatnici u istome i sudjelujemo.

 

Neka od imena koja su obogatila radionice su Sandra Šipka, magistra psihologije koja je govorila o osobnom i profesionalnom iskustvu u cjeloživotnom učenju te o art terapiji kojom liječi svoje korisnike, Ivana Sučić, diplomirana novinarka koja radi na Hrvatskom radiju, a profesionalno iskustvo stekla je u novinarstvu o obrazovanju i

Miroslava Rožanković iz Zajednice Susret predstavila je rad s bivšim ovisnicima

cjeloživotnom učenju, Paula Brcković, magistra filozofije s iskustvom vlastitog rada u području cjeloživotnog učenja, Zvonko Mlinar, izvršni predsjednik Hrvatske mreže za beskućnike, Stanislav Kovačić, violončelist, skladatelj glazbe za film i kazalište, Ivan Uldrijan s Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu koji je proveo niz istraživanja o djeci, mladima i manjinama i medijskoj pismenosti za navedene ranjive skupine te o njihovom prikazu u medijima.

Zalog za budućnost
Godinu dana dvadeset je novinara pohađalo edukacije kako bi stekli vještine za profesionalno izvještavanje o ranjivim skupinama tijekom svog budućeg rada. Riječ je o novinarima koji se u svom poslu bave raznim područjima kao što je kultura ili obrazovanje, različitih su dobnih skupina, iz raznih dijelova Hrvatske. Prošireni su vidici medijskih djelatnika kojima ranjive skupine nisu bile u prvom planu tijekom njihovog dosadašnjeg rada. Prenesena su znanja o ulozi i važnosti medija u suvremenom društvu s posebnim naglaskom na etička pitanja odnosa medija u izvještavanju o ranjivim skupinama i pitanjima vezanima uz uključivanje tih skupina našega društva u medijski prostor na ravnopravan način. Na temelju konkretnih primjera iz novinarske prakse novinare se pripremilo za samostalno istraživanje i izvještavanje o ranjivim skupinama. Dodatna vrijednost edukacijama je što novinari paralelno stvaraju medijski sadržaj o ranjivim skupinama pisanjem za Inkluziju. Dio s edukacijama zaokružen je dodjelom certifikata novinarima koji su stekli specifična trajna znanja i vještine prilikom pohađanja radionica u sklopu projekta Uključiva kultura – potpora socijalnoj inkluziji kroz kulturu putem Vijenca.

……………………………………………………..

Prilog Inkluzija izdan je u okviru projekta Uključiva kultura – potpora socijalnoj inkluziji kroz kulturu putem Vijenca koji provodi Matica hrvatska s partnerima Udrugom Pragma i Društvom za komunikacijsku i medijsku kulturu.