Hrvatska, Nekategorizirano, Rad udruga

Izmjena natječajne dokumentacije za Poziv “Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice”

Ured za udruge 18. prosinca 2020. objavljuje izmjenu natječajne dokumentacije kojom se mijenja rok za početak predaje projektnih prijedloga.

Sukladno odobrenoj izmjeni natječajne dokumentacije, projektne prijedloge će biti moguće podnositi od 25. siječnja 2021. godine od 9:00 sati.

Izmjena i nova verzija Uputa za prijavitelje dostupni su na internetskoj stranici Strukturnih fondova te Europskog socijalnog fonda.  (Izvor: Ured za udruge)