Aktualno, Nekategorizirano

Jačanje socijalnog dijaloga – faza III

esf_crOpći cilj natječaja je povećati učinkovitost, održivost rezultata i kontinuitet socijalnog dijaloga u Republici Hrvatskoj. Rok za prijavu je 1. kolovoza 2017.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje socijalnog dijaloga – faza III.” usmjeren je na povećanje učinkovitosti, održivosti rezultata i kontinuiteta socijalnog dijaloga u Republici Hrvatskoj. Poseban naglasak Poziva je na unaprjeđenju kvalitete socijalnog dijaloga kroz razvoj i jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta socijalnih partnera na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj, lokalnoj i sektorskoj razini. Prihvatljivi prijavitelji su socijalni partneri (sindikat, udruga sindikata više razine, udruga poslodavaca, udruga poslodavaca više razine), jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i razvojne agencije kojima su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljivi partneri su socijalni partneri (sindikat, udruga sindikata više razine, udruga poslodavaca, udruga poslodavaca više razine), jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, razvojne agencije kojima su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove koje imaju registriranu djelatnost u području zapošljavanja i/ili rada i/ili radnih odnosa i/ili sigurnosti na radu i/ili zaštite na radu i/ili prava radnika, udruge, znanstvene organizacije i javna visoka učilišta.

Više informacija o pozivu možete pronaći OVDJE.