Aktualno, Nekategorizirano

Javne konzultacije o prioritetima

ek_crKonzultacije se provode po više specifičnih područja, te su usmjerene na sljedeće oblasti politika: prava potrošača, kulture i medija, digitalne ekonomije i društva, obrazovanja i osposobljavanja, zapošljavanja i socijalnih pitanja, pitanja proširenja EU, politike sa susjednim zemljama Unije, humanitarne pomoći, međunarodnog razvoja i suradnje, pravde i osnovnih ljudskih prava, migracija i azila, regionalnih politika, inovacija i istraživanja te ekonomije sporta.

Pozivaju se svi građani i organizacije da se sa svojim prijedlozima, komentarima i sugestijama uključe u savjetovanje radi definiranja prioriteta sljedećeg financijskog razdoblja. Konzultacije se provode u obliku online upitnika koji je dostupan na 23 jezika, a otvorene su od 10. siječnja do 8. ožujka 2018. godine.

Više o konzultacijama možete pronaći OVDJE.