Aktivizam, Nekategorizirano

Konzultacije o učinku politika za uključivanje Roma

romi_crSljedeće, 2011. godine, Europska je komisija usvojila komunikaciju pod nazivom Okvir EU-a za nacionalne strategije za uključivanje Roma, čime je pokrenuta prva strategija EU-a za uključivanje Roma. Njome je predviđeno da svaka zemlja članica razvije nacionalnu strategiju za uključivanje Roma.

Najvažniji strateški dokument za romsku nacionalnu manjinu u Hrvatskoj, Nacionalnu strategiju za uključivanje Roma 2013.-2020., Vlada RH je izradila i usvojila 2012. godine na poziv Europske komisije.  Strategija je usklađena s Okvirom EU-a za nacionalne strategije za uključivanje Roma, a nadograđuje se na Nacionalni program za Rome, usvojen 2003. i temelji na lekcijama naučenim za vrijeme provođenja Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma, prenosi portal Romi.hr.

Sada, na sredini provedbe ovih nacionalnih strateških dokumenata, Europska unija poziva sve građane da sudjeluju u javnim konzultacijama s ciljem evaluacije aktivnosti EU-a za uključivanje Roma. Žele vidjeti koji su rezultati dosada postignuti. Prilikom pokretanja javnih konzultacija, u srpnju 2017., povjerenica za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova Vera Jourová izjavila je:

– Namjeravam iskoristiti ove konzultacije da bismo identificirali slabe točke u provedbi naših aktivnosti. Stojim uz one koji su isključeni ili marginalizirani, stoga želim da učinimo vrlo konkretne i učinkovite korake na poboljšanju položaja Roma.“

I dok Europska unija radi na procjeni dosad postignutih rezultata, neki su već ukazali na probleme u provedbi ove strategije koja je, prema njihovom mišljenju, daleko od realnosti. Učinak iskorištenih fondova EU-a i provedenih mjera na romsku zajednicu nije jasan, a k tome ne postoje mehanizmi koji bi povećali odgovornost i transparentnost zemalja članica u provedbi Okvira EU-a.

U javnim konzultacijama mogu sudjelovati svi građani – pojedinci, predstavnici organizacija civilnog društva, međunarodnih organizacija, privatnog sektora i institucija iz zemalja članica EU-a i zemalja proširenja i to ispunjavanjem upitnika koji sadrži pitanja o doprinosu europskih i nacionalnih politika uspješnijem uključivanju Roma.