Hrvatska, Nekategorizirano

Slavonski Brod usvojio akcijski plan za Rome

romi_crAkcijski plan predstavlja temeljni planski dokument provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma na području Slavonskog Broda. Ciljevi i mjere Plana usmjerene su prema najvažnijim područjima za uključivanje Roma u ovom gradu, a s ciljem dugoročnog poboljšanja položaja građana romske nacionalnosti.

Akcijski plan Grada Slavonskog Broda međuresorna je javna politika na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini koja ima karakter socijalne politike jer obuhvaća mjere vezane za socijalnu i zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, zapošljavanje, zaštitu prava manjinskih skupina, a povezana je s područjima ekonomske, infrastrukturne i kulturne politike, prenosi portal Romi.hr.

Gradonačelnik Slavonskog Broda, Mirko Duspara, koji je Gradskom vijeću predložio donošenje Akcijskog plana istaknuo je pored ostalog da je “plan izrađen u suradnji s predstavnicima Vijeća romske nacionalne manjine Grada Slavonskog Broda, Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod, Osnovne škole Hugo Badalića, Dječjeg vrtića Ivane Brlić Mažuranić i Romskim nacionalnim vijećem”.

Inicijator donošenja Akcijskog plana je Vijeće romske nacionalne manjine Grada Slavonskog Broda, koje je nakon provedene rasprave gradonačelniku uputilo prijedlog nacrta Akcijskog plana pozivajući se na članak 31. Ustavnog zakona o pravu nacionalnih manjina koji, pored ostalog, vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina daje pravo “predlagati tijelima jedinica samouprave mjere za unapređivanje položaja nacionalne manjine u državi ili na nekom njenom području, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose”.

Ovo je rijedak primjer da je jedno vijeće romske nacionalne manjine koristilo svoja prava iz Ustavnog zakona.

Priprema i usvajanje Akcijskog plana rezultat je provođenja projekta “Poticanje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma na lokalnoj i regionalnoj razini”, čiji je nositelj Romsko nacionalno vijeće, u suradnji s Centrom za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć iz Vukovara.