Hrvatska, Nekategorizirano

Potrebe i prepreke za uključivanje Roma u društveni i politički život

istrazivanje_crRiječ je o uključivanju Roma u svim područjima društvenog i političkog života – u obrazovanju, zapošljavanju, socijalnoj skrbi, zdravstvenoj zaštiti, sudjelovanju u kulturnom, društvenom i političkom životu itd. Time će se omogućiti kvalitetnije praćenje, ali i oblikovanje precizno definiranih mjera za poboljšanje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma.

Istraživanje će se provoditi u Gradu Zagrebu, Zagrebačkoj, Sisačko-moslovačkoj, Istarskoj, Primorsko-goranskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Osječko-baranjskoj, Brodsko-posavskoj, Međimurskoj, Bjelovarsko-bilogorskoj, Koprivničko-križevačkoj i Varaždinskoj županiji.

Prva faza ovog istraživanja provedena je u svibnju i lipnju ove godine, kada su definirane sve zajednice u kojima žive pripadnici romske nacionalne manjine te opisane značajke stanovništva na tim lokalitetima i osnovni infrastrukturni te drugi uvjeti u tim zajednicama, a što je služilo kao temelj za provedbu druge faze istraživanja. U drugoj fazi, koja će trajati naredna tri tjedna, će se provesti veliko anketno istraživanje s 1500 pripadnika romske populacije na lokacijama na kojima je utvrđeno da u njima živi trideset i više Roma, i to metodom lice-u-lice u kućanstvima ispitanika.

Istovremeno, provodit će se i kvalitativno istraživanje, odnosno dubinski intervjui i fokus grupe s brojnim relevantnim dionicima, kako u romskoj zajednici, tako i na razini institucija (općine, gradovi i županije, centri za socijalnu skrb, domovi zdravlja, zavodi za zapošljavanje, zavodi za javno zdravstvo itd.), a kroz ovaj dio istraživanja trebale bi se utvrditi prepreke i izazovi uključivanja Roma na lokalnoj i regionalnoj razini.

Iz Centra za mirovne studije i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina naglašavaju da je za uspjeh ovog istraživanja ključno sudjelovanje pripadnika romske nacionalne manjine – prvenstveno kao ispitanika, anketara i podrške na terenu. Ovim putem molimo sve pripadnike romske nacionalne manjine koje anketari zamole za sudjelovanje da se na istraživanje i odazovu odgovaranjem na pitanja iz anketnog upitnika.

Istraživanje se provodi u sklopu projekta “Prikupljanje i praćenje baznih podataka za učinkovitu provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma” koji predstavlja jedan u nizu napora da se osigura cjelovito i učinkovito ostvarivanje ljudskih prava te poboljšanje i olakšanje aktivnog te potpunog sudjelovanja romske nacionalne manjine u gospodarskom, kulturnom i društvenom životu hrvatskog društva, čuvajući vlastiti identitet, kulturu i tradiciju. Projekt provode tvrtka Ecorys d.o.o. i udruga Centar za mirovne studije u korist Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, a financiran je kroz program IPA 2012 Europske unije.