Aktualno, Nekategorizirano

Provedba mjera Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

Nacionalna strategija treba osigurati nastavak u kreiranju multisektorske politike promicanja prava osoba s invaliditetom i izjednačavanja mogućnosti, s ciljem osiguranja većeg stupnja kvalitete života u zajednici za osobe s invaliditetom.

Strategija obuhvaća 16 strateških područja te je kroz 78 mjera razrađeno 199 aktivnosti čiji su nositelji tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, znanstvene institucije i organizacije civilnoga društva a sadrži mjerljive pokazatelje temeljem kojih će se dobiti realniji prikaz provedbe zadanih mjera. Zadaća je Nacionalne strategije uskladiti sve politike djelovanja na području promicanja prava osoba s invaliditetom s dostignutim standardima na globalnoj razini, ali i svim trendovima koji imaju za cilj nastojanje da sva područja života i djelovanja budu otvorena i pristupačna osobama s invaliditetom, poštujući načela univerzalnog dizajna i razumne prilagodbe.

Sukladno Strategiji Istarska županija je direktno ili indirektno zadužena za nekoliko konkretnih aktivnosti u provedbi pojedinih mjera za svako područje djelovanja. U nekima je Istarska županija nositelj, u nekima sunositelj aktivnosti. Uz Istarsku županiju kao sunositelja aktivnosti, svakako treba imati u vidu i niz partnera od udruga OSI, zdravstvenih ustanova i druge organizacije ovisno o području djelovanja i realnim mogućnostima na terenu. Između ostalog, Istarska županija je trebala imenovati koordinatora za provedbu mjera Nacionalne strategije, što je i 28. prosinca 2017. učinjeno, Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnoga društva je imenovana koordinatorom.