Aktualno, Nekategorizirano

Potpora za Europske projekte suradnje 2023.

Objavljen je Poziv na dostavu prijedloga za Europske projekte suradnje s rokom za predaju projektnih prijedloga 23. veljače 2023. godine u 17:00 CET.
Potpora za Europske projekte suradnje namijenjena je transnacionalnim projektima za provođenje širokog spektra aktivnosti i inicijativa u koje su uključene kulturne i kreativne organizacije iz različitih država koje sudjeluju u Programu. Poziv pruža mogućnost koprodukcije, suradnje, eksperimentiranja, uvođenja inovacija, mobilnosti te razmjene znanja i iskustava raznim kulturnim organizacijama svih veličina. Cilj poziva je olakšati i poboljšati pristup europskoj kulturi i kreativnim djelima te promicati inovativnost i kreativnost, a predloženi projekti mogu pokrivati jedan ili više kulturnih i kreativnih sektora, a mogu biti i interdisciplinarni.

MEĐUSEKTORSKA PITANJA | CROSS-CUTTING ISSUES

Poseban naglasak kod projektnih prijedloga imaju međusektorska pitanja koja su uključena kroz sve aktivnosti podržane programom Kreativna Europa. Kroz ovaj poziv podržat će se projektni prijedlozi koji će posebnu posvetiti pozornost inkluziji, raznolikosti, rodnoj ravnopravnosti i borbi za okoliš i protiv klimatskih promjena.

Projektni prijedlozi trebali bi olakšati pristup europskim kulturnim i kreativnim sadržajima svim skupinama (posebno profesionalcima i sudionicima) i publici smanjenih mogućnosti povezanih s invaliditetom ili zdravstvenim problemima, ekonomskim, društvenim ili geografskim preprekama ili kulturnim razlikama.

Posebna pozornost posvetit će se poticanju ravnopravnosti spolova kao pokretaču kreativnosti, gospodarskog rasta i inovativnosti. Projekti moraju težiti promicanju rodne ravnopravnosti i nediskriminacije u skladu sa Strategijom za rodnu ravnopravnost. Sve aktivnosti koje se financiraju u okviru programa moraju uključivati ​​perspektivu rodne ravnopravnosti i doprinositi jednakom osnaživanju žena i muškaraca, osiguravajući da ostvare svoj puni potencijal i uživaju ista prava.

Projektni prijedlozi trebali bi pridonositi Europskom zelenom planu, poticanjem njegovih operatera da usvoje ekološki održivije prakse i, na taj način, doprinesu postizanju općeg cilja od 30 % rashoda proračuna Unije za potporu klimatskim ciljevima. Kultura ima važnu ulogu u zelenoj tranziciji putem podizanja svijesti, učenja, komunikacije i dijeljenja znanja i dobrih praksi te ima potencijal za razvoj inovativnih načina rješavanja ekoloških izazova i minimaliziranje utjecaja na okoliš (kao što je primjerice održiva mobilnost ili ušteda energije).

Dodatne informacije o natječaju (prioriteti, natječajne kategorije, kriteriji ocjenjivanja i prijave) objavljene su na mrežnim stranicama Deska Kreativne Europe – ured Kultura: Deskkultura.hr.