Hrvatska, Nekategorizirano

Javno savjetovanje za pripremu NPOO programa „Uspostava provjere činjenica“

U sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Ministarstvo kulture i medija i Agencija za elektroničke medije nositelji su investicije „Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka“ pod komponentom „Otporno, zeleno i digitalno gospodarstvo“ te reformom „Razvoj otpornog kulturnog i kreativnog sektora“.

U svrhu provedbe navedenog programa dokument „Uvodna najava u pripremi Programa potpora i Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava. Inicijalni okvir: ciljevi, aktivnosti i kriteriji“ na javnom je savjetovanju od 26. svibnja do 17. lipnja 2022.

Pozivamo stručnu javnost i sve zainteresirane dionike da pročitaju objavljene materijale, te pristupe savjetovanju i komentiraju predmetni dokument preko POVEZNICE.

Prijedlog okvira provedbe prvog dijela investicije „Uspostava provjere medijskih činjenica“ temelji se na stručnoj studiji „Jačanje otpornosti društva na dezinformacije: analiza stanja i smjernice za djelovanje“ koja se može preuzeti OVDJE.

Stručna studija sastoji se od sveobuhvatne analize aktualnih trendova na području novinarstva, medija, digitalnih platformi, društvenih mreža i novih tehnologija, kao i njihovog utjecaja na društvo, problem dezinformacija i funkcioniranje sustava provjere točnosti informacija u svijetu i Hrvatskoj. Studija sadrži i pregled najvažnijih međunarodnih aktivnosti, dokumenata i inicijativa na području borbe protiv dezinformacija, kao i analizu međunarodnih praksi, standarda i kriterija koji se odnose na rad provjeravatelja informacija i uspostavu sustava provjeravanja točnosti informacija objavljenih u javnom prostoru, medijima i na društvenim platformama. Studija predstavlja okvir za izradu temeljnih standarda, aktivnosti i kriterija za provođenje javnih natječaja i poziva za provedbu aktivnosti u okviru ove investicije.

O PROJEKTU

Za provedbu prvog dijela investicije „Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka“ u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osigurano je 45 milijuna kuna bespovratnih sredstava.

Opći cilj investicije je jačanje otpornosti društva na dezinformacije kroz smanjenje količine dezinformacija i pogrešnih informacija u javnom prostoru, jačanje informacijske pouzdanosti i sigurnosti kod konzumiranja medijskih sadržaja i korištenja društvenih mreža, jačanje kvalitete novinarstva i vjerodostojnog izvještavanja te jačanje medijske pismenosti. Specifični ciljevi programa su jačanje kompetencija postojećih i razvoj novih neovisnih provjeravatelja točnosti informacija objavljenih u javnom prostoru, medijima i na društvenim mrežama, razvoj tehnoloških programa i platformi za rad na provjeri informacija, jačanje otpornosti medija na dezinformacije i poticanje kvalitetnog i vjerodostojnog novinarstva, poticanja projekate medijske pismenosti koji se temelje na edukaciji o suzbijanju dezinformacija i stvaranje suradničke platforme i repozitorija provjerenih informacija.

Izvor: Agencija za elektroničke medije (AEM)