Aktualno, Rad udruga

Nacionalna zaklada raspisala natječaj za udruge osoba s invaliditetom

(Zagreb, 19. ožujka 2024.) Nacionalna zaklada danas je raspisala natječaj za dodjelu institucionalnih
podrški udrugama osoba s invaliditetom (u 3 kategorije – podnatječaja).
Institucionalne podrške su specifičan oblik ulaganja Nacionalne zaklade u stabilizaciju i razvoj isključivo
udruga registriranih u Republici Hrvatskoj, a ostvaruju se na rok od 3 godine prema sljedećim uvjetima:
INSTITUCIONALNA PODRŠKA UDRUGAMA OSOBA S INVALIDITETOM
Institucionalne podrške za ovaj natječaj dodjeljuju se udrugama osoba s invaliditetom koje doprinose
demokratizaciji i društvenom razvoju u 3 kategorije:
1. do € 39.000,00 – do četrdeset (40) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje
aktivno djeluju najmanje pet (5) godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
2. do € 26.000,00 – do trideset (30) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje
aktivno djeluju najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
3. do € 13.000,00 – do trideset (30) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje
aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovoga
natječaja uz zadovoljavanje ostalih uvjeta propisanih natječajem.
Način dostave prijava: u elektroničkom obliku (internetska prijava) putem sustava
www.financijskepodrske.hr dok je potvrdu o verifikaciji postavljene dokumentacije u sustav (koja sadrži
jedinstveni broj prijave), ovjerenu i potpisanu od strane osobe ovlaštenje za zastupanje udruge,
potrebno dostaviti na odgovarajuću adresu e-pošte. Način prijave detaljno je opisan u Uputama za
prijavitelje te je iste potrebno dobro proučiti.
Rok za prijavu: do 12:00 sati (podne) 15. travnja 2024. godine za internetske prijave postavljanjem
dokumentacije u sustav www.financijskepodrske.hr, dok je potvrdu o verifikaciji postavljene
dokumentacije potrebno dostaviti isključivo e-poštom do 15. travnja 2024. godine do 15:00 sati na
e-adresu kodoviprijava@zaklada.civilnodrustvo.hr
Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je na: https://zaklada.civilnodrustvo.hr i u sustavu www.financijskepodrske.hr