Hrvatska, Nekategorizirano, Rad udruga

Nacionalna zaklada u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja raspisala natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama iz Domovinskog rata

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva raspisala je danas natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama iz Domovinskog rata koje su registrirane u Republici Hrvatskoj te doprinose demokratizaciji i društvenom razvoju i kojima se aktivnosti sufinanciraju i/ili podržavaju od strane institucija državne uprave, drugih tijela ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sredstva za provedbu ovog natječaja osiguralo je Ministarstvo hrvatskih branitelja, a Nacionalna zaklada provodi natječajni postupak te prati provedbu odobrenih institucionalnih podrški temeljem Sporazuma o Razvojnoj suradnji kroz sustavno ulaganje u razvoj udruga iz Domovinskoga rata u Republici Hrvatskoj.
Institucionalne podrške su specifičan oblik ulaganja Nacionalne zaklade u stabilizaciju i razvoj isključivo udruga registriranih u Republici Hrvatskoj, a ostvaruju
se na rok od 3 godine.

Institucionalne podrške dodjeljuju se u 3 kategorije:
1. do Kn 150.000,00 – do deset (10) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje pet (5) godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
2. do Kn 100.000,00 – do sedam (7) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
3. do Kn 50.000,00 – do sedam (7) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovoga natječaja
uz zadovoljavanje ostalih uvjeta propisanih natječajem.

Način dostave prijava: u elektroničkom obliku (internetska prijava) putem sustava www.financijskepodrske.hr dok je potvrdu o verifikaciji postavljene dokumentacije u
sustav (koja sadrži jedinstveni broj prijave), ovjerenu i potpisanu od strane osobe ovlaštene za zastupanje udruge potrebno dostaviti putem e-pošte.

Način prijave detaljno je opisan u Uputama za prijavitelje te je iste potrebno dobro proučiti.

Rok za prijavu: do 12:00 sati (podne) 23. veljače 2021. godine za internetske prijave postavljanjem dokumentacije u sustav www.financijskepodrske.hr, dok je potvrdu o verifikaciji postavljene dokumentacije potrebno dostaviti isključivo e-poštom do 23. veljače 2020. godine do 15:00 sati na e-adresu kodoviprijava@zaklada.civilnodrustvo.hr.

Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je na: https://zaklada.civilnodrustvo.hr i na sustavu www.financijskepodrske.hr