Hrvatska, Nekategorizirano, Rad udruga

U tijeku je prijava na četiri natječaja za dodjelu institucionalnih podrški Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva

Nacionalna zaklada raspisala je četiri natječaja za dodjelu institucionalnih podrški udrugama koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj, udrugama koje u prethodnim razdobljima nisu koristile institucionalnu podršku Nacionalne zaklade, udrugama iz Domovinskoga rata u Republici Hrvatskoj koje djeluju na lokalnoj razini i udrugama osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini.
Institucionalne podrške su specifičan oblik ulaganja Nacionalne zaklade u stabilizaciju i razvoj isključivo udruga registriranih u Republici Hrvatskoj, a ostvaruju se na rok od 3
godine prema sljedećim uvjetima:

I. INSTITUCIONALNA PODRŠKA UDRUGAMA KOJE SVOJIM DJELOVANJEM DOPRINOSE DEMOKRATIZACIJI I DRUŠTVENOM RAZVOJU U REPUBLICI HRVATSKOJ
Institucionalne podrške za ovaj natječaj dodjeljuju se u 3 kategorije:
1. do Kn 300.000,00 – do deset (10) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje pet (5) godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
2. do Kn 200.000,00 – do deset (10) podrški podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana
raspisivanja natječaja
3. do Kn 100.000,00 – do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovoga
natječaja
*uz zadovoljavanje ostalih uvjeta propisanih natječajem.

II. INSTITUCIONALNA PODRŠKA UDRUGAMA KOJE U PRETHODNIM RAZDOBLJIMA NISU KORISTILE INSTITUCIONALNU PODRŠKU NACIONALNE ZAKLADE
Institucionalne podrške za ovaj natječaj dodjeljuju se u 3 kategorije:
1. do Kn 300.000,00 – do deset (10) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje pet (5) godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
2. do Kn 200.000,00 – do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
3. do Kn 100.000,00 – do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovoga
natječaja
*uz zadovoljavanje ostalih uvjeta propisanih natječajem.

III. INSTITUCIONALNA PODRŠKA UDRUGAMA IZ DOMOVINSKOGA RATA U RH KOJE DJELUJU NA LOKALNOJ RAZINI
Institucionalne podrške za ovaj natječaj dodjeljuju se u 3 kategorije:
1. do Kn 300.000,00 – do deset (10) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje pet (5) godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
2. do Kn 200.000,00 – do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
3. do Kn 100.000,00 – do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovoga
natječaja
*uz zadovoljavanje ostalih uvjeta propisanih natječajem.

IV. INSTITUCIONALNA PODRŠKA UDRUGAMA OSOBA S INVALIDITETOM KOJE DJELUJU NA LOKALNOJ RAZINI
Institucionalne podrške za ovaj natječaj dodjeljuju se u 3 kategorije:
1. do Kn 300.000,00 – do deset (10) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje pet (5) godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
2. do Kn 200.000,00 – do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
3. do Kn 100.000,00 – do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovoga
natječaja.
*uz zadovoljavanje ostalih uvjeta propisanih natječajem.
Način dostave prijava: u elektroničkom obliku (internetska prijava) putem sustava
www.financijskepodrske.hr s tim da se poštom i u papirnatom obliku dostavlja samo potvrda o verifikaciji postavljene dokumentacije u sustav (koja sadrži jedinstveni broj prijave), ovjerena i
potpisana od strane osobe ovlaštenje za zastupanje udruge. Način prijave detaljno je opisan u Uputama za prijavitelje te je iste potrebno dobro proučiti.
Rok za prijavu: do 12:00 sati (podne) 16. rujna 2019. godine za internetske prijave, dok je potvrdu o verifikaciji postavljene dokumentacije potrebno dostaviti isključivo poštom do 16. rujna 2019.
godine (nije prihvatljiva dokumentacija sa poštanskim žigom nakon 16. rujna 2019. godine).

Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je na: https://zaklada.civilnodrustvo.hr i na sustavu www.financijskepodrske.hr