Hrvatska, Nekategorizirano

Odluka Vlade vraća gospodarenje otpadom u prošlost!

otpad_crUnatoč najavama Ministarstva i odredbama u Planu koje propisuju reviziju opravdanosti izgradnje i lokacija pojedinih centara te izradu Studija izvedivosti za definiranje tehnologije obrade i kapacitete budućih centara sukladno visokim ciljevima odvajanja i recikliranja, bez ikakvih se revizija i studija dalje guraju sporne lokacije centara, potiče tehnologija spaljivanja i definiraju veliki kapaciteti. Time se krše odredbe Plana, kao i temeljna zakonska načela u gospodarenju otpadom u Hrvatskoj.

Prilikom donošenja Plana gospodarenja otpadom RH 2017.-2022., upozorili smo da Plan, unatoč dobrim mjerama za pojedine segmente sustava, i dalje ostavlja prostora za naknadne manipulacije koje mogu ići na štetu njegovoj kvalitetnoj provedbi. Očigledno se taj prostor sada koristi kako bi se nastavio gurati zastarjeli koncept.

Primjerice, Odluka koju je Vlada RH danas usvojila propisuje izgradnju Centra za gospodarenje otpadom u Lećevici unatoč potrebi revizije te veoma sporne lokacije na krškom terenu za koju je potrebno izraditi i novu studiju utjecaja na okoliš s obzirom na brojne manjkavosti prijašnje studije, na što je osim udruga upozoravao i donedavni ministar Dobrović. Također, umjesto decentralizacije gospodarenja otpadom izgradnjom lokalnih sustava recikliranja i odlaganja koja je propisana i zakonskim načelom blizine, potiče se prevoženje velikih količina smeća diljem Hrvatske povećavanjem kapaciteta planiranih centara. Centar Piškornica, u kojem je zbog velikih količina smeća već došlo do niza požara, širi se na nove dvije županije čime je njegov kapacitet duplo veći od inicijalno zamišljenog za tri županije. Također, ne propisuje se nikakva potreba za preispitivanjem mogućnosti promjene tehnologije i kapaciteta postrojenja u četiri regionalna centra pokrenuta prije donošenja Plana (Marišćina, Kaštijun, Bikarac, Biljane Donje) što će štetno djelovati na postotak recikliranja u županijama u kojima se nalaze, kao i na cijenu usluge za građane_ke.

Zahtijevamo da se Plan gospodarenja otpadom 2017.-2022. pravilno provodi, što uključuje detaljnu reviziju opravdanosti izgradnje svih planiranih regionalnih centara kroz usporedbu s decentraliziranim modelom lokalnih sustava za recikliranje i odlaganje otpada koji je prema brojnim pokazateljima prihvatljiviji za okoliš i ekonomiju.

Shodno rezultatima revizije potrebno je odustati od nepotrebnih regionalnih centara, a za potrebne napraviti reviziju predviđenih lokacija i procjenu utjecaja na okoliš jer oni ne smiju biti građeni u zonama gdje mogu negativno utjecati na okoliš. Osim toga, tražimo javnu raspravu oko studija izvedivosti koje će definirati kapacitete i tehnologiju u budućim centrima, kako bi javnost pravovremeno mogla reagirati ako će se pokušati nametnuti izgradnja megalomanskih skupih centara za smeće s tehnologijama štetnima za okoliš i građane_ke, kao što se to pokušava ovom Odlukom Vlade RH – ističu u Zelenoj akciji.