Hrvatska, Nekategorizirano

Požari i zagađenja na Piškornici – slika i prilika (ne)gospodarenja otpadom

akcija_cr– Posljednja istraživanja utjecaja na zrak i vodu pokazuju velika prekoračenja emisija štetnih tvari i plinova. Utjecaj na zdravlje ljudi i okoliš u ovom i sličnim centrima diljem RH postaje sve veći stoga pozivamo sve razine vlasti u Hrvatskoj na odustajanje od velikih centara za smeće te uspostavu kvalitetnih lokalnih sustava odvajanja, ponovne uporabe, kompostiranja i recikliranja otpada.Tek nakon dvaju velikih požara, u kolovozu i rujnu prošle godine koji su ukazali na neadekvatne uvjete na odlagalištu Piškornica na koje se nekontrolirano dovozi smeće iz raznih dijelova Hrvatske, počele su se raditi analize utjecaja na zrak i vode. Rezultati analiza pokazuju da i otpadne vode i deponijski plinovi te kvaliteta zraka na Piškornici ne zadovoljavaju zakonski propisane uvjete.

Kemijska potrošnja kisika (KPK) u otpadnim vodama što dolaze s Piškornice bila je 32 puta veća od propisanog maksimuma, a biološka potrošnja kisika (BPK) 17 puta viša.

Razina ukupne suspendirane tvari bila je 28,5 puta veća od dopuštenog maksimuma, amonija 20 puta, a dušika 21 puta veća. Na drugom uzorku bila je povećana i ukupna količina fosfora. Mjerenja deponijskih plinova pokazala su da se pojavljuju povećane količine metana i ugljičnog dioksida. Analizom zraka utvrđene su prekoračene granične vrijednosti plina sumporovodika.

Svi ovi rezultati ne iznenađuju s obzirom da je riječ o ogromnim količinama nagomilanog otpada koji se nekontrolirano dovozi zbog gladi za profitom i bez brige za zaštitu okoliša i javni interes.  Stoga zahtijevamo da inspekcija zaštite okoliša počne raditi svoj posao, da se kazne odgovorni te da neodgovorne vlasti koje guraju ovakav koncept neodgovornog odlaganja smeća od toga odustanu i osiguraju uspostavu kvalitetnih lokalnih sustava odvajanja, ponovne uporabe, kompostiranja i recikliranja otpada – ističu u Zelenoj akciji.