Hrvatska, Nekategorizirano

Istražite lokacije regionalnih centara za otpad!

akcija_crZajedno s lokalnim udrugama Sunce, Krizni Eko Kaštelanski Stožer i Društvo Marjan, Zelena akcija je prilikom javne rasprave o novom Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske zatražila reviziju te lokacije jer dosad nisu provedena adekvatna istraživanja za vrijeme visokog vodostaja podzemnih voda, a brojni domaći i strani geolozi te provedena istraživanja upozoravaju na opasnosti od zagađenja.

Podsjetimo, prilikom nedavnog donošenja Plana gospodarenja otpadom RH 2017.-2022., zahtijevali smo njegovu pravilnu provedbu na način da Ministarstvo zaštite okoliša i energetike provede reviziju lokacija za sve planirane centre te uključi javnost u proces izrade studija izvedivosti koje će definirati kapacitete i tehnologiju obrade miješanog otpada jer su to parametri važni za kvalitetu života građana i građanki.

Zajedno sa spomenutim, a i ostalim udrugama i inicijativama u mreži ‘Zero Waste Hrvatska’, ponovno tražimo reviziju Lećevice i svih ostalih predviđenih lokacija centara diljem Hrvatske koji ne smiju biti građeni u zonama gdje mogu negativno utjecati na okoliš. Osim revizije spornih lokacija, očekujemo i javnu raspravu oko studija izvedivosti koje će definirati kapacitete i tehnologiju u centrima kako se ne bi ponovili planovi prijašnjih Vlada o izgradnji megalomanskih skupih centara za smeće s tehnologijama spaljivanja štetnima za okoliš i građane.

Dok se čekaju rezultati revizije za Lećevicu i izgradnja novog centra za splitski otpad, zahtijevamo hitno ulaganje u unaprjeđenje sustava odvajanja, recikliranja i kompostiranja u gradu Splitu i okolici jer se zbog neodgovornosti lokalnih vlasti odvaja poraznih i sramotnih 0,04% otpada, dok se ostatak odlaže na odlagalište Karepovac u neadekvatnim uvjetima. Osim povećanja odvajanja i smanjenja otpada koji se vozi na Karepovac, potrebno je na odlagalištu provesti mjere zaštite okoliša i sortirati neodvojeni otpad prije odlaganja kako do propisanog kraja rada odlagališta i otvaranja novog centra na lokaciji koja nije štetna za okoliš kvaliteta života građana ne bi bila narušena, kao što je sada slučaj.

Slična situacija je i u ostalim dijelovima Hrvatske gdje se planira izgradnja centara i postupno zatvaranje odlagališta, poput Zagreba (odlagalište Jakuševac i predviđen centar Resnik) i Dubrovnika (odlagalište Grabovica i predviđen centar Lučino Razdolje). Stoga zahtijevamo od neodgovornih lokalnih i županijskih vlasti da prestanu sa zanemarivanjem prioritetnih koraka u gospodarenju otpadom (unaprjeđenje odvojenog prikupljanja, recikliranja, kompostiranja i ponovne uporabe otpada), kao i s ignoriranjem argumentiranih primjedbi i zahtjeva za pristup informacijama koje konstantno šalju stručnjaci i udruge. Od Ministarstva tražimo da osigura pravilnu provedbu Plana gospodarenja otpadom RH revizijom lokacija za sve centre u što mora biti uključena javnost u svim fazama izvedbe, kao i transparentnim postupkom izrade studija izvedivosti za kapacitete i tehnologiju u budućim centrima.

Priopćenje Zelene akcije supotpisuju udruge iz mreže ‘Zero Waste Hrvatska’, a ističemo lokalne udruge iz Splitsko-dalmatinske županije: Sunce, Krizni Eko Kaštelanski Stožer i Društvo Marjan.