Aktivizam, Nekategorizirano

Podrška djece zatvorenika

djeca_crProjekt Neprekinuta veza – povezujuće roditeljstvo iza rešetaka i program Rešetke nisu prepreke – razvoj društvenog poduzetništva u kaznionicama odabrani su na Natječaju za financiranje projekata/programa udruga usmjerenih pružanju potpore provođenja pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora/odgojne mjere.

Roda kao partnerica sudjeluje i u projektu kojem je nositelj Hrvatsko čitateljsko društvo – Čitateljski program za zatvorenike i djecu.

Ovi projekti i programi nastavak su aktivnosti u prepoznavanju potreba i prava djece čiji su roditelji u zatvorima koje je udruga Roda pokrenula u veljači 2014. godine u projektu MA#ME.

Projekt Neprekinuta veza – povezujuće roditeljstvo iza rešetaka provodit će se tijekom 2017. godine sa zatvorenicama, trudnicama i majkama u Kaznionici u zatvoru u Požegi kojima se pruža podrška u povezujućem roditeljstvu, psihosocijalna podrška i jačaju se njihove roditeljske kompetencije. Ciljana skupina projekta su majke djece od rođenja do 14 godina, a projekt se realizira u suradnji s Hrvatskom komorom primalja.