Aktivizam, Nekategorizirano

Poziv na konferenciju Anima dramaturgica: ženski principi u oblikovanju izvedbe

Četveroruka vas poziva na 4. Izvedbenu konferenciju “Anima dramaturgica: ženski principi u oblikovanju izvedbe” 12. i 13. rujna 2019. u prostoru Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu.

Polje zapadne umjetnosti oblikovano je muškim očištem, maskulinom logikom i patrijarhalnom paradigmom, “prirodnim” vrijednostima koje su žene u 20. stoljeću ozbiljno i izravno počele osporavati i dovoditi u pitanje. S razvojem feminiz(a)ma artikulirali su se različiti filozofski i teorijski koncepti kojima se napadao falocentrizam, dok su se istovremeno u praksi javljale različite strategije koje su podrivale i izazivale dominantne oblikovne principe. Ovo heterogeno polje borbe i pregovora u teoriji i praksi danas ispunjavaju često nepomirljive teorijske perspektive, u kojima ipak pronalazimo zajedničku ishodišnu točku. Iz ove pozicije krećemo u četvrtu Izvedbenu konferenciju kroz koju želimo istražiti drugačije načine progovaranja u različitim umjetničkim disciplinama, koji se svojim izrazom opiru postojećim, ustaljenim, dominantnim, a često i normativnim obrascima koje nerijetko preuzimamo, prihvaćamo i reproduciramo bez preispitivanja.

Četvrtom Izvedbenom konferencijom stoga zajednički želimo unutar suvremenog umjetničkog stvaranja pronaći, imenovati, analizirati i afirmirati subverzivne strategije pripovijedanja i reprezentacije, koje u otporu onim normativnima dolaze iz ženskog ugla.

Unutar dominantnog kazališnog diskursa, principa strukturiranja umjetničke ideje i načina komuniciranja te ideje sa suradnicima i publikom, postoje određene zakonitosti ili strukture formirane razvojem tradicije aristotelijanskog, patrijarhalnog mišljenja. Ipak, paralelno s dominantnim diskursom postoje načini oblikovanja koji uspostavljaju drugačije forme razumijevanja — oblikovanja koja se bave sporošću umjesto brzinom; koja su kružna, ciklička umjesto linearna i konačna; koje nas ne dovode do jednog i jednoznačnog kraja, već nas nekoliko puta dovedu do kraja i ponovno započnu ili možda nikada ne završe… U ovom trenutku — možda i u nedostatku prikladnijeg termina — takav pristup nazivamo ženskim načinom oblikovanja to jest oblikovanjem koje se koristi matrijarhalnom strukturom svijesti (Erich Neumann), iako vjerujemo da ga možemo nazvati i feminističkim strukturiranjem ili feminističkom dramaturgijom.

Započevši od pitanja kakva bi sve mogla biti, odnosno već jest, ta feministička dramaturgija, odlučile smo proširiti polje istraživanja na pitanje strukturiranja općenito — želimo prikupiti, imenovati i opisati kako postojeće tako i utopijske primjere takvog stvaranja novih kodova i načina oblikovanja. Zanimaju nas primjeri različitih (ne samo) umjetničkih praksi, poput plesa, filma, vizualnih umjetnosti, kolektivnih praksi stvaranja i djelovanja… s idejom da je iz njih moguće crpiti znanje i strategije za društveno djelovanje.

Tko se može prijaviti?

Svi koje_i se bave ili bi se željele_i baviti, propitati, uspostaviti, zamisliti… oblikovanje umjetničkog sadržaja prema nenormativnim, ženskim/feminističkim načelima.

Kako se možete prijaviti?

Kao sudionik konferencije uz sudjelovanje u radnoj grupi/kreativnim procesima:
javite se s kratkim životopisom i motivacijom za sudjelovanje te kratkim opisom i obrazloženjem svog izlaganja
Kao sudionik konferencije, slušatelj i sudionik diskusije, bez izlaganja:
javite se s kratkim životopisom i motivacijom za sudjelovanje
Svoje prijave šaljite na e-mail: cetveroruka@gmail.com, najkasnije do 25.8.2019.

Više informacija pronađite ovdje.