Hrvatska, Nekategorizirano

Raspisan natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2019.

Ministarstvo za demografiju, obitelj i mlade raspisalo je natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2019. godini te pozvalo fizičke i pravne osobe da predlože kandidate za godišnju i nagradu za životno djelo.

Prijedlozi za tu nagradu mogu se podnositi praktički do konca rujna.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istak­nutim pojedincima čiji rad predstavlja trajan doprinos promicanju prava djeteta u svrhu potpunog i skladnog razvoja osobnosti djeteta, onima koji su pridonijeli zaštiti prava i interesa djeteta u duljem razdoblju, za profesionalne karijere ili dobrovoljnog sudjelovanja u udrugama koje se bave pravima i interesima djece, onima koji su označili vrijeme u kojem su djelovali te čija djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Hrvatske.

Nagrada se dodjeljuje u obliku medalje, povelje i u novcu. Dodjeljuju se do tri godišnje nagrade u obliku povelje i u novcu i to pojedincima i/ili grupi pojedinaca, za najznačajnija ostvarenja postignuta u radu na području promicanja prava djeteta, za ostvarenja koja su bila objavljena ili predstavljena tijekom protekle godine, onima koji uživaju ugled uzornih stručnjaka i radnika.

Prijedlozi za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta šalju se Ministarstvu, odnosno njegovu Sektoru za obitelj, djecu i mlade, Službi za obitelj i djecu.

Nagrada se dodjeljuje svake godine 20. studenoga, na dan pri­hva­ćanja Konvencije o pravima djeteta na sjednici Opće skup­štine UN-a. (Hina)